POGRZEB KSIĘDZA PRAŁATA ADAMA MATKOWSKIEGO

 

 

8.00 – Wystawienie trumny w kościele
9.30 – Modlitwa różańcowa
10.15 – Śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia
11.00 – Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem ks.bpa Andrzeja Siemieniewskiego

Droga Krzyżowa ulicami Nowego Dworu – 18.03.2016 r. 18:30

Rozważania tegorocznej Drogi Krzyżowej, którą pójdziemy ulicami naszego osiedla, inspirowane będą cierpieniami naszych braci chrześcijan. To oni, w tak wielu rejonach świata, płacą nierzadko najwyższą cenę za swoją wierność Jezusowi. Niech nasze rozważania, zapożyczone ze strony archidiecezji poznańskiej, staną się naszym wyrazem jedności z nimi i modlitwą. Modlitwą za nich – by wytrwali w wierze i by otrzymali najpiękniejszą nagrodę za świadectwo swojej miłości okupionej męczeńską krwią. A także modlitwą za ich prześladowców – by się opamiętali, by poruszeni postawą męczenników stali się naszymi braćmi w wierze.

A oto tekst rozważań i wykaz osób reprezentujących poszczególne wspólnoty, czytających rozważania poszczególnych stacji.

Oświadczenie przedwyborcze Akcji Katolickiej

Wrocław dn. 16 maja 2014r

Akcja Katolicka
przy Świątyni Opatrzności Bożej
we Wrocławiu

Rada Osiedla
Wrocław NOWY DWÓR

OŚWIADCZENIE PRZEDWYBORCZE

Oświadczamy, że każdy katolik przy dokonywaniu wyboru kandydatów do piastowania wszystkich funkcji państwowych ma obowiązek wobec Boga i ludzi kierować się podstawowymi kryteriami takimi jak :

1. Obrona życia poczętego aż do naturalnej śmierci

2. Wybór ludzi uczciwych i sprawdzonych , cieszących się powszechnym zaufaniem

Ad.1. Obrona życia

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział prorocze słowa „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Na kanwie tego przesłania trzeba powiedzieć: partia, która zabija własne dzieci i nie broni życia poczętego jest partią bez przyszłości i wrogą człowiekowi a przez to i naszej Ojczyźnie.

Cytując przesłanie wielkiego autorytetu w tej mierze, katolik nie powinien mieć żadnych wątpliwości przy dokonywaniu wyboru – „Nie zabijaj nikogo i nigdy. A Wy dyskutujecie o aborcji i eutanazji panowie w rękawiczkach, którzy uczyniliście z nienarodzonych największy holocaust w historii świata. Obrońcy życia czy barbarzyńcy?”

Ad.2. Wybór ludzi

Mamy doskonałą możliwość pomimo konsekwentnej indoktrynacji przez środki masowego przekazu wybrać ludzi uczciwych i sprawiedliwych w działaniach i cieszących się powszechnym zaufaniem. Pamiętać musimy, że bierność m.in. brak naszego działania w wyborach nie zwalnia Nas od odpowiedzialności za Ojczyznę. Książę Czartoryski wypowiedział prorocze i aktualne do dziś słowa – „Są w Polsce tylko 2 partie, polska i antypolska”. Ufamy w mądrość Polaków, tak ciężko doświadczonych w naszej historii. Media w Polsce stały się rażąco upolitycznione i nieprzyjazne człowiekowi, dlatego manipulacje szkodzące Polsce są wszechobecne.

Na tle obecnych, przykrych i dramatycznych wydarzeń w naszym kraju jak wymownym jest dramat z filmu „Quo Vadis” gdzie cesarz Neron podpala Rzym /swoją Ojczyznę/ aby znaleźć pretekst do rozprawienia się z chrześcijanami, którzy byli wyrzutem sumienia dla jego nieludzkiej dyktatury.

Jednocześnie oświadczamy: anachronizmem jest twierdzenie, że Kościół nie powinien się wtrącać do polityki. Ludzie Kościoła utrzymują polityków, mają prawo więc i obowiązek zajmować się wszystkimi dziedzinami życia, które dotyczą losu człowieka, Znaczna część polityków, jak uczy doświadczenie, na ironię za nasze pieniądze, zajmuje się wyjątkowo skwapliwie Kościołem. Polityka wg nauki Kościoła to jest roztropna troska o wspólne dobro.

Drodzy Bracia i Siostry, Polacy w świetle zaistniałych faktów powinniście dokonać właściwego wyboru, gdyż Stwórca przekazał los Ojczyzny i Świata również w Wasze ręce.

Z nadzieją, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, wierzymy, że Boża iskra wyjdzie z Jasnej Góry i Ojczyzna nasza wkrótce zmartwychwstanie, co wynika z wielu przepowiedni.

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nią nasyceni”

Zarząd Akcji Katolickiej

Rada Osiedla

Jesienny Festyn Osiedlowy Nowy Dwór

Rekolekcje

Naprotechnologia

Niepłodność małżeńska stanowi dziś istotny problem społeczny: według danych Światowej Organizacji Zdrowia dotyka on nawet do 20% par w krajach rozwiniętych. Także badania dotyczące Polski wskazują na dwucyfrowy odsetek par cierpiących na bezpłodność, co pozwala szacować, że ich liczbę wyrażać należy w milionach.

Ostatnia dekada przyniosła wiele nowych metod leczenia bezpłodności, możliwych dzięki ciągłemu rozwojowi diagnostyki oraz leczenia. Jedną z najbardziej interesujących i obiecujących metod, jakie zostały udostępnione polskim małżeństwom w ostatnich latach jest NaProTECHNOLOGY ™, Naprotechnologia.
NaProTECHNOLOGY ™, czyli technologia naturalnej prokreacji, jest metodą leczenia stosowaną na świecie, wykorzystywaną w leczeniu:
problemów z płodnością
nawykowych poronień
zespołu napięcia przedmiesiączkowego
depresji poporodowej
nawracających torbieli na jajnikach
endometriozy
zespołu policystycznych jajników PCOS
zaburzeń hormonalnych
poprawy jakości nasienia u mężczyzny oraz jakości śluzu płodnego u kobiety itp.

Metoda, o której mowa, stanowi kompleksowe podejście do diagnostyki oraz leczenia m.in. niepłodności małżeńskiej. Według danych opublikowanych w ostatniej dekadzie, skuteczność Naprotechnologii mierzona liczbą ciąży, do których doszło w związku z procedurami medycznymi, wynosi powyżej 50%, co przewyższa, dla przykładu, skuteczność postępowań In vitro (Journal of the American Board of Family Medicine, 2008). Istotny jest sposób mierzenia tej skuteczności. W naprotechnologii podawane jest liczba żywych urodzeń, a nie procent poczęć jak to jest w przypadku in vitro.

Rezultaty te osiągane są jednocześnie dzięki leczeniu opartemu o naturalne mechanizmy ludzkiej płodności. Jest to możliwe choćby dlatego, że znaczna część przypadków niepłodności ma podłoże hormonalne (około 40%), a zatem powodzenie leczenia niepłodności częstokroć zależy od odpowiedniej diagnostyki i nie wymaga wyszukanych, skomplikowanych lub kontrowersyjnych procedur.

Wreszcie Naprotechnologia cechuje się zaangażowaniem małżonków w proces leczenia w trakcie całej terapii. Jest to wartość społeczna o niebagatelnym znaczeniu, jeżeli zważyć na psychologiczne obciążenie wiążące się z niepłodnością małżeńską oraz kryzysy małżeńskie, które towarzyszą trudnościom z poczęciem dziecka.

Atrakcyjność Naprotechnologii została doceniona przez setki pacjentów w Polsce i na Świecie. W ostatnich latach powstały silne ośrodki oferujące leczenie zgodnie z metodyką właściwą dla Naprotechnologii—Warszawa, Białystok, Lublin. Także we Wrocławiu tematyka Naprotechnologii budzi żywe zainteresowanie: dla przykładu pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce 24 marca 2012 przyciągnęła ok. 600 uczestników.

Tymczasem na Dolnym Śląsku brakuje instruktorów zaznajomionych z modelem Creightona (integralny element Naprotechnologii) jak i lekarzy specjalistów metody. W praktyce, mieszkańcy naszego regionu są skazani na uciążliwe dojazdy do Poznania, Warszawy albo Lublina.

W odpowiedzi na tę sytuację organizacja pożytku publicznego Fundacja Evangelium Vitae prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Boromeuszek uruchomiła projekt, którego elementem są:
wyszkolenie odpowiedniej kadry oraz
uruchomienie stałej praktyki (gabinetu ginekologicznego) oferującej możliwość leczenia zgodnie z doświadczeniami i wytycznymi Naprotechnologii.

Rysunek 1 Projekt gabinetu ginekologicznego przy Rydgiera 22-28 we Wrocławiu

Inicjatywa ta stanowi poszerzenie wieloletniej udokumentowanej praktyki poradnictwa rodzinnego oraz usług medycznych, świadczonych mieszkańcom Wrocławia.

Dolny Śląsk i Wrocław stanowią jeden z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Jego mieszkańcy zasługują na dostęp do nowych, atrakcyjnych form pomocy medycznej.

Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe oraz modlitewne inicjatywy utworzenia centrum świadczącego usługi w oparciu o Naprotechnologię:

Fundacja „Evangelium Vitae”
ul. Rydygiera 22-28; 50-249  Wrocław;

Nr ra­chun­ku bank DnB NORD:
50 1370 1301 0000 1701 4553 0000
tytułem: „na stypendia i gabinet”

Niech wszystkim zaangażowanym w szerzenie Ewangelii Życia, Pan Bóg hojnie błogosławi!

boromeuszki z Fundacji Evangelium Vitae
wraz z Wolontariuszami

Więcej informacji o naprotechnologii znajdziecie Państwo na stronie: www.naprotechnologia.wroclaw.pl

__________________________________________________________________________
Fundacja „Evangelium Vitae”; ul. Rydygiera 22-28; 50-249  Wrocław; Tel. 509 437 479 oraz 503 515 526;
KRS: 0000259108;  NIP: 898 20 92 219; Regon: 020341576; www.fundacja.boromeuszki.pl; fundacja@boromeuszki.pl;
Nr ra­chun­ku bank.:  50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD

Prymicje Ks. Jakuba Mazura – 17.06.2012r.

[photoxhibit=161]

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała – 14.06.2012r.

[photoxhibit=162]

Marsz w obronie TV Trwam – 10.06.2012r.

[Photoxhibit=163]

Boże Ciało – 07.06.2012r.

[photoxhibit=168]

MADO FOTOGRAFIKA
Maciej Poznański
tel. 501-759-815

[photoxhibit=164]