OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29. grudnia 2013r.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1.    Przeżywamy niedzielę Świętej Rodziny. Niech życie Jezusa, Maryi i Józefa będzie dla nas wzorem relacji rodzinnych, tak byśmy stawali się na co dzień jak Oni.

2.    We wtorek wspomnienie św. Sylwestra, ostatni dzień starego roku. Serdecznie zapra-szamy o 18.00 na Mszę dziękczynną za łaski, które otrzymaliśmy w 2013 r.

3.    W środę 1. stycznia – Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz świa-towy dzień modlitw o pokój. Jest to również dzień odpustu w parafii Macierzyństwa NMP na Pilczycach. W naszym kościele Msze w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy o 7.00 rano, której nie będzie.

4.     W czwartek 2. stycznia w naszej wspólnocie parafialnej rozpocznie się wizyta duszpa-sterska. Kolędę rozpoczynać będziemy w dni powszednie o 16.00, a w sobotę o 15.00. W przeddzień kolędy ministranci będą zapowiadać wizytę kapłanów oraz pytać o moż-liwość takich odwiedzin . Prosimy, by na kolędzie, w miarę możliwości, byli wszyscy domownicy, a na stole biały obrus, krzyż, zapalone świece, księga Pisma Świętego oraz tam gdzie są dzieci zeszyty z religii.
Plan kolędy na najbliższe dni:

02.01 – czwartek Zemska 1-11
03.01 – piątek Zemska 12-20
04.01 – sobota Zemska 21-28

5.    W ramach piątkowego spotkania modlitewnego Eucharystia o 20.30.

6.    Przyszła niedziela będzie pierwszą miesiąca stycznia, a więc adoracyjna. W tym dniu zmiana tajemnic różańcowych oraz spotkanie opłatkowe dla Wspólnoty Żywego Ró-żańca rozpocznie się Mszą o 16.00.

7.    Za tydzień Komitet Budowy Kościoła przeprowadzi zbiórkę na kontynuowanie prac bu-dowlanych. Za ofiary oraz życzliwość składamy serdeczne Bóg zapłać.

Kolęda 2014

 

02.01. Zemska 1-11
03.01. Zemska 12-20
04.01. Zemska 21-28
07.01. Zemska 29-44; Wojrowicka 2-8A
08.01. Wojrowicka 10-38
09.01. Wojrowicka 39-56
10.01. Rogowska 2-16
11.01. Rogowska 18-34
13.01. Rogowska 36-50
14.01. Rogowska 52-82
15.01. Rogowska 84-106
16.01. Rogowska 108-131
17.01. Rogowska 136-168
18.01. Rogowska 170-176; Nowodworska 1-9
20.01. Nowodworska 10-49B
21.01. Nowodworska 51-95
22.01. Nowodworska 97-107; Krośnieńska 2-8
23.01. Krośnieńska 10-16; Komorowska 1-16
24.01. Komorowska 17-35A; Gubińska
25.01. Budziszyńska 1-31
27.01. Budziszyńska 32-78
28.01. Budziszyńska 80-111
29.01. Budziszyńska 112-120
30.01. Budziszyńska 121-128
31.01. Budziszyńska 129-135 + Kolęda dodatkowa

 

INTENCJE MSZALNE 29.12.2013 – 05.01.2014

NIEDZIELA: 29.12.2013 R. – ŚW. RODZINY – JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
07:00 – W r. ur. Agnieszki z prośbą o zdrowie i bł. B. i opiekę NMP Matki Nieustającej Pomocy
08:30 – W int. Jadwigi w 23 r. ur.
10:00 – Karolina Magdalena Drelichowska z ok. chrztu św. o z drowie i B. bł. dla niej, rodziców i rodz. chrzestnych
10:00 – W int. 6 r. śl. Sylwii i Jędrzeja o dalsze łaski w kolejnych latach życia i opiekę MB i dary Ducha św.
11:30 – +Jerzy Popów w 3 r. śm.
13:00 – +Zenon Lis
13:00 – +Stanisław Kostecki w 13 r. śm. oraz za ++ z rodz. Arcimowiczów
18:00 – +Teresa Jankowska w 1 r. śm. i za ++ z rodz. Stawickich i Wielądków

PONIEDZIAŁEK: 30.12.2013 R.
07:00 – W int. Lucjana – o B. bł.
07:00 – Michał, Aleksandra, Miłosz, Jakub, Zofia, Maksymilian, Alicja o bł. B.
18:00 – Dziękcz. bł. za: Krystyna i Henryk Malczykowie z ok. 5 r. śl.
18:00 – +Teresa Łapszyńska w 2 r. śm.

WTOREK: 31.12.2013 R.
07:00 – +Wincenty Żurawski w 1 r. śm.
07:00 –
18:00 – +Irena Babiarz w 9 r. śm.
18:00 – +Kazimierz w 7 r. śm., ++Rodzice z obu stron

ŚRODA: 01.01.2013 R. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI
08:30 – +Czesław Bielawski w 4 r. śm. i ++ z rodzin
10:00 – +Mieczysław z racji im.
11:30 – +Mieczysław, Józef, Marcjanna z rodz. Szponar
13:00 – +Jan w 24 r. śm., Marianna, Helena, Józefa (ona), +Franciszek, ++ z rodz. Piątkowskich
18:00 – +Mieczysław Bober z racji imienin

CZWARTEK: 02.01.2014 R. – św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK
07:00 – +Zbigniew – od uczestników pogrzebu
07:00 –
07:00 –
18:00 – +Józef, Anna, Kazimierz, Tadeusz, Józef, +Józef

PIĄTEK: 03.01.2014 R.
07:00 – +Melania Cepińska w 1 r. śm.
07:00 –
07:00 –
18:00 – +Marta w 39 r. śm., ++ z rodziny Rybaków

SOBOTA: 04.01.2014 R.
07:00 – Wynagradzająca NMP i NSPJ
07:00 – ++Agnieszka, +Michał, z rodz. Jaśkowskich i Grabiasów; +Jan Zwolak
07:00 –
18:00 – +Józefa (ona)

NIEDZIELA: 05.01.2014 R. – 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
07:00 –
08:30 – Proszę Boga i M. Najśw. o opiekę nad córką, wnuczką i prawnuczką, ich trwanie przy Bogu i szczęśliwą podróż do domu
10:00 – W int. Anny i Dariusza Błudzisz, z okazji r. śl., z podziękowaniem Panu Bogu i z prośbą o potrzebne łaski na dalszą drogę
10:00 – Za duszę +Jana Czerskiego w setną r. ur. oraz w 50 r. śm. – żołnierza kampanii wrześniowej, żołnierza AK, z prośbą, aby Pan Bóg obdarzył go życiem wiecznym
11:30 – O dar Bożego bł., wszelkie potrzebne łaski dla: Gabriel i Maria Ziembliccy z ok. 55 r. śl. – od córki z rodziną
11:30 – Joanna i Marcin w 11 r. śl., z podziękowaniem za szczęście małż. i prośbą o bł. B. na dalsze lata aż do śmierci
13:00 – +Edward w 19 r. śm. i ++ z Rodz. Michalskich, Czarneckich, Osiaków
18:00 – +Edward Masznicz w 3 r. śm., +Anna Masznicz w 11 r. śm.

Gender nieświęty – Wiersz na Niedzielę Św. Rodziny

Gender nieświęty

Pomyśl Józefie
Jak pięknie by było
Być kobietą
Pracować żywić i przemadlać

Pomyśl Maryjo
Jak pięknie by było
Być mężczyzną
Pracować zarabiać i rządzić

Pomyśl Jezu
Jak pięknie by było
Gdyby ludzie szanowali się
Swoją płeć i rodzinę

Ks. Adam R. Prokop

Petycja do Króla – Wiersz na Boże Narodzenie

Petycja do Króla

proszę Cię Nowonarodzony
na końcu wędrówki
nie szukaj dla mnie
miejsca w gospodzie
wystarczą mi moje tradycje

proszę Cię Światło
o światło w ciemności
które prowadzi
pomimo mroku na duszy
mimo że mróz na ciele

proszę Cię Serce
o puste krzesło dla gościa
co nieznajomy i nieoczekiwany
nawet jeśli nieokrzesany
i całkiem nieogolony

proszę Cię Chlebie
o biały kawałek chleba
z dłoni do dłoni
z miłości do Miłości
łamane życzliwością serca

proszę Cię Betlejemski Królu
ja człowiek
taki zwykły
taki Polski
taki świąteczny

Ks. Adam R. Prokop

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 22. grudnia 2013r.

IV NIEDZIELA ADWENTU

1.    Przeżywamy 4. niedzielę Adwentu. Przyjście Pana jest bliskie, dlatego wzmóżmy naszą czujność. Roraty jutro o 17.00 i we wtorek o 7.00.

2.    Wtorek jest dniem wigilijnym i choć przepisy postne zostały zmienione starajmy się zachować naszą polską tradycję. Na stołach niech nie będzie mięsa i alkoholu, a wieczerza niech będzie poprzedzona modlitwą, czytaniem fragmentu Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i śpiewem kolęd. Msze pasterskie o 22.00 i 24.00.

3.    W środę 1. dzień Bożego Narodzenia. Msze w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy o 7.00 rano, której nie będzie.

4.    We czwartek 2. dzień świąt, uroczystość św. Szczepana – pierwszego męczenni-ka. Tego dnia modlimy się i wspieramy materialnie Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu. Msze w tym dniu w porządku niedzielnym.

5.    W piątek święto św. Jana Apostoła. Na Mszy o 18.00 poświęcenie i podanie do spożycia wina. O 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z rozważaniem Ewan-gelii według św. Marka.

6.    W sobotę święto śś. Młodzianków, dzieci pomordowanych na rozkaz Heroda.

7.    Przyszła niedziela jest niedzielą Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.

8.    W dniu dzisiejszym młodzież rozprowadza w przedsionku kościoła sianko na stół wigilijny. U osób z Żywego Różańca w dalszym ciągu są do nabycia opłatki wigilijne oraz świece Caritas.

INTENCJE MSZALNE 22 – 29.12.2013

NIEDZIELA: 22.12.2013 R. – IV NIEDZIELA ADWENTU
07:00 – +Władysława (ona) Roman Witkowscy
08:30 – +Anna Boczoń w 19 r. śm. i zm.  z rodz. Boczoniów i Dembowskich
08:30 – Dziękcz. za  opiekę B i łaski, które otrzymuje rodz. Łazowskich oraz za +Annę Łazowską
10:00 – +Jerzy – 5 r. śm.
10:00 – +Zofia Wawrzosek w 19 r. śm.
11:30 – +Helena Kaszczyszyn w 10 r. śm.
13:00 – +Anna, Marian Kaczmarczyk, +Stefania i Feliks Zimoch
18:00 – +Piotr, Bronisława (ona), Wiesława (ona), Ryszard, Stefan

PONIEDZIAŁEK: 23.12.2013 R.
07:00 – W int. Panu Bogu wiadomej
07:00 –
17:00 – +Janina Recz, +Teresa Eisler
17:00 –

WTOREK: 24.12.2013 R.
22:00 – O bł. B. dla ks. Adama Matkowskiego z ok. imienin
22:00 – +Irena Nosowska, +Tadeusz Krawczyk, Marian Dacyszyn
22:00 – +Zygmunt Lis w 30 dni po pogrzebie od jego uczestników
22:00 – rez.

24:00 – +Balbina Mroczko, Jerzy Mroczko w 70 r. tragicznie zmarłych na Wołyniu

ŚRODA: 25.12.2013 R. – NARODZENIE PAŃSKIE
08:30 –
10:00 – +Henryk Sarzyński w m-c po pogrzebie – od jego uczestników
11:30 – Dziękcz. z ok. 35 r. śl. Teresa i Marian z prośbą o zdrowie i dalsze łaski dla nich
13:00 – +Zbigniew Godlewski, Henryka (ona) Sznajderowska, +Michał, Anna, Stanisław Roszkowski, Marianna Ojawłowska
18:00 – +Mieczysław Krasiński w 7 r. śm. i Jan, Aniela Kłoczko

CZWARTEK: 26.12.2013 R. – ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
07:00 – +Włodzimierz Piotrowski w m-c po pogrzebie od jego uczestników
08:30 – ++Zofia i Szczepan Lis, +Kazimiera, Władysław, Kazimierz Kotala, +Maria Gontarz, Łucja Dworak
10:00 – +W 41 r. śl. Grażyny i Andrzeja Uścinowie dziękując za otrzymane łaski i prosząc o zdrowie, bł. B. dla nich, ich dzieci i wnuków
11:30 – rez.
13:00 – Zbiorowa w rocznice ślubu
18:00 – Z ok. 60 r. ur. p. Wandy i w 4 r. ur. Piotrusia. Dziękując za dotychczasowe łaski i prosząc o bł. B na dalsze lata

PIĄTEK: 27.12.2013 R. – święto św. Jana, Ap i Ew
07:00 – W int. Panu Bogu wiadomej
07:00 –
18:00 – +Edward ( 13 r. śm.) i Irena Kaczmarek, +Józefa (ona), Feliks, Jan, Wiórkowscy, Janina, Janusz Turczyńscy i zm. z rodz.
18:00 –

SOBOTA: 28.12.2013 R. – święto św. Młodzianków, mm
07:00 – +Anna Odo w m-c po pogrzebie od jego uczestników
07:00 –
18:00 – +Jan, Weronika, Jan, Antoni, Irena, +Leontyna, ++ z rodzin
18:00 –

NIEDZIELA: 29.12.2013 R. – ŚW. RODZINY – JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
07:00 –
08:30 – W int. Jadwigi w 23 r. ur.
10:00 – Karolina Magdalena Drelichowska z ok. chrztu św. o z drowie i B. bł. dla niej, rodziców i rodz. chrzestnych
10:00 – W int. 6 r. śl. Sylwii i Jędrzeja o dalsze łaski w kolejnych latach życia i opiekę MB i dary Ducha św.
11:30 – +Jerzy Popów w 3 r. śm.
13:00 – +Stanisław Kostecki w 13 r. śm. oraz za ++ z rodz. Arcimowiczów
18:00 – +Teresa Jankowska w 1 r. śm. i za ++ z rodz. Stawickich i Wielądków

Msza św. zbiorowa z okazji rocznic ślubu
26 grudnia 2013 r. g. 13:00

1.    Państwo Marianna i Marek Cieślińscy w 40 r. śl.
2.    Krajewscy w 38 r. śl.
3.    Alicja i Stanisław w 38 r. śl.
4.    Hanna i Eugeniusz Zakrzewscy w 55 r. śl. z podziękowaniem dzieci za trud wychowania
5.    Sabina i Tadeusz Kuśmierek w 32 r. śl.
6.    Małgorzata i Bogusław Bereźniccy w 30 r. śl.

nie będę czwartym królem…- wiersz na IV Niedzielę Adwentu

nie będę czwartym królem…

nie będę niesprawdzoną legendą
bez dowodów
nie będę trwonił prezentów
na daremno
nie będę się spóźniał
bo święta

nie spotkam Mesjasza…

Ks. Adam R. Prokop

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 15. grudnia 2013r.

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE

REKOLEKCJE PARAFIALNE

1.    Przeżywamy 3. niedzielę Adwentu, która w naszej wspólnocie parafialnej jest niedzielą wyjątkową. Rozpoczynają się bowiem rekolekcje, które mają być czasem szczególnego przygotowania na przyjście Pana. Witamy serdecznie pośród nas ks. Bartosza Mitkiewicza i polecamy Go naszej gorącej modlitwie.

2.    PLAN REKOLEKCJI jest następujący:
– w PONIEDZIAŁEK o 9.00 i 18.00 Msza z nauką ogólną dla dorosłych, o 17.00 Msza roratnia z nauką dla dzieci, o 19.00 nauka stanowa dla młodzieży (bez Mszy),
– we WTOREK plan jest taki sam jak w poniedziałek, z wyjątkiem nauki stanowej o 19.00, na którą zapraszamy małżonków oraz osoby żyjące w związkach niesakramentalnych,
– w ŚRODĘ ostatni dzień rekolekcji, których owocem będzie dobrze przeżyta spowiedź. Rano okazja do spowiedzi od 8.00 do 10.00. O 9.00 Msza z nauką ogólną dla dorosłych. Po południu spowiedź od 16.00 do 19.00. Msza dla dzieci o 17.00, a dla dorosłych i młodzieży z nauką na zakończenie rekolekcji o 18.00.
Prosimy nie odkładać spowiedzi na inny termin, ponieważ księża będą też spowiadać w innych parafiach i później trzeba będzie dłużej oczekiwać do konfesjonału.

3.    U osób z Żywego Różańca są do nabycia opłatki, świece Caritas i kartki świąteczne.

4.    W czwartek przypada 19. dzień miesiąca, na wieczornej Mszy o 17.00 modlić się będziemy w intencjach złożonych przy figurze św. Józefa.

5.    W piątek o 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z rozważaniem ewangelii św. Marka.

6.    W sobotę na 10.00 zapraszamy młodzież, szczególnie kandydatów do Bierzmowania, do dekoracji choinek.

7.    W przyszłą niedzielę młodzież rozprowadzać będzie sianko na stół wigilijny. Złożone przy tej okazji ofiary przeznaczone będą na działalność młodzieżowej scholi parafialnej.

8.    Nasza parafialna Caritas przeprowadza dzisiaj zbiórkę do puszek z przeznaczeniem na paczki żywnościowe dla ubogich rodzin naszego osiedla. Za wsparcie tej szlachetnej akcji gorąco dziękujemy.

9.    Życzymy wszystkim parafianom błogosławionego czasu świętych rekolekcji.

 

 

INTENCJE MSZALNE 15 – 22.12.2013

NIEDZIELA: 15.12.2013 R. – III NIEDZIELA ADWENTU
07:00 – +Zofia, Janina, Wincenty, Zofia Padoł i +Wojciech Hadała
08:30 – +Franciszek Kokot, +Jan i Anna Słota, +Bernard Słota, Jadwiga, Jerzy, Jerzy
10:00 – +Bolesław Gajos w 20 r. śm., +Mieczysław Gajos, +Bronisława (ona), Kazimierz Dobrychłop
10:00 – +Zofia Pabian w 1 r. śm.
11:30 – +Piotr w 2 r. śm. i zm.  z rodz.
11:30 – +Jan Słupicki w 8 r. śm., ++ z rodz. Słupickich i Maskus
13:00 – +Zofia w 9 r. śm., Michał, Julia i Edmund
18:00 – +Czesław Masiejczyk w 5 r. śm.

PONIEDZIAŁEK: 16.12.2013 R.
07:00 – Za Parafian
09:00 – O spełnienie woli Bożej dla Władysławy od sąsiadów z ul. Budziszyńskiej 130
17:00 – +(?)Stanisław w r. ur.
17:00 – +Michał Czaja w 25 r. śm, ++Rodzice i zm. z Rodziny
18:00 – Za Parafian

WTOREK: 17.12.2013 R.
07:00 – Ad Ment. Ord.
09:00 – +Edward, Władysław, Zofia, ++ z rodzin
17:00 – +Franciszka w 50 r. śm i za ++ z rodz. Koprowskich, Skrobotów i Włoszczyńskich
18:00 – Za Parafian

ŚRODA: 18.12.2013 R.
07:00 – Ad Ment. Ord.
09:00 – Za Parafian
17:00 – Msza św. zbiorowa z nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 – +Władysława (f) – 9 r. śm. i Władysław – 19 r. śm. Olejnikowie

CZWARTEK: 19.12.2013 R.
07:00 – +Tadeusz Grochoń w 12 r. śm.
07:00 –
17:00 – Rez.
17:00 – Msza św. zbiorowa z nowenną do św. Józefa

PIĄTEK: 20.12.2013 R.
07:00 –
07:00 –
17:00 – W int. Marii – z okazji ur. – o potrzebne łaski i nawrócenie
17:00 – +Zofia Gryczke w 13 r. śm. – Msza od córek

SOBOTA: 21.12.2013 R.
07:00 –
07:00 –
17:00 – +Teresa Mrożek w 3 r. śm., rodzice z obu stron, +Antoni, Cecylia, Henryk, Kazimierz o życie wieczne
18:00 – +Franciszek Sakowski w 17 r. śm.

NIEDZIELA: 22.12.2013 R. – IV NIEDZIELA ADWENTU
07:00 – +Władysława (ona) Roman Witkowscy
08:30 – +Anna Boczoń w 19 r. śm. i zm.  z rodz. Boczoniów i Dembowskich
08:30 – Dziękcz. za  opiekę B i łaski, które otrzymuje rodz. Łazowskich oraz za +Annę Łazowską
10:00 – +Jerzy – 5 r. śm.
10:00 – +Zofia Wawrzosek w 19 r. śm.
11:30 – +Helena Kaszczyszyn w 10 r. śm.
13:00 – +Anna, Marian Kaczmarczyk, +Stefania i Feliks Zimoch
18:00 – +Piotr, Bronisława (ona), Wiesława (ona), Ryszard, Stefan