Kolęda 2017

Plan Kolędy 2017

Kolędę rozpoczynamy:
– od poniedziałku do piątku o 16.00,
– w soboty o 14.00.

Ministranci dzień wcześniej powiadamiają mieszkańców o kolędzie.
Kolęda dodatkowa odbędzie się w środę 1. lutego. Trzeba ją wcześniej zgłosić kapłanom.
Dzieci i młodzież prosimy o przygotowanie zeszytów lub ćwiczeń do religii.
C + M + B  2017
Christus mansionem benedicat.
Niech Chrystus błogosławi temu domowi

Dzień miesiąca Dzień tygodnia Adres – Miejsce Kolędy
2 Pn Jaworska, Strzegomska 42, 51-111
3 Wt Nowodworska 1-15 nieparzyste, 8-38 parzyste
4 Śr Nowodworska 21-85 nieparzyste
5 Cz Nowodworska 87-99 oraz 105 i 107
7 Sb Nowodworska 101 i 103, Wojrowicka 2-32 parzyste, 21-39 nieparzyste
9 Pn Wojrowicka 34-44 parzyste, 41-49 nieparzyste
10 Wt Wojrowicka 46-56 parzyste, Gubińska
11 Śr Komorowska 1-27
12 Cz Komorowska 29-do końca, Rogowska 2 – 12
13 Pt Rogowska 14 – 28
14 Sb Rogowska 30 – 46
16 Pn Rogowska 48 – 76
17 Wt Rogowska 78 – 102
18 Śr Rogowska 104 – 126; 121-131 nieparzyste
19 Cz Rogowska 128 – 158; 143 i 153 nieparzyste
20 Pt Rogowska 160 – 176, Budziszyńska 1-25A
21 Sb Budziszyńska  2 – 32 parzyste, 25B – 37 nieparzyste
23 Pn Budziszyńska 34 – 82 parzyste, 59 – 63 nieparzyste
24 Wt Budziszyńska 84 – 112 parzyste, 109 –113 nieparzyste
25 Śr Budziszyńska 114 – 122
26 Cz Budziszyńska 123 – 130
27 Pt Budziszyńska 131 – 135, Krośnieńska
28 Sb Zemska 1 – 13
30 Pn Zemska 14 – 22
31 Wt Zemska 23 – 30
1.02 Śr Zemska 32 – 44, Kolęda dodatkowa

 

Kolęda 2014

 

02.01. Zemska 1-11
03.01. Zemska 12-20
04.01. Zemska 21-28
07.01. Zemska 29-44; Wojrowicka 2-8A
08.01. Wojrowicka 10-38
09.01. Wojrowicka 39-56
10.01. Rogowska 2-16
11.01. Rogowska 18-34
13.01. Rogowska 36-50
14.01. Rogowska 52-82
15.01. Rogowska 84-106
16.01. Rogowska 108-131
17.01. Rogowska 136-168
18.01. Rogowska 170-176; Nowodworska 1-9
20.01. Nowodworska 10-49B
21.01. Nowodworska 51-95
22.01. Nowodworska 97-107; Krośnieńska 2-8
23.01. Krośnieńska 10-16; Komorowska 1-16
24.01. Komorowska 17-35A; Gubińska
25.01. Budziszyńska 1-31
27.01. Budziszyńska 32-78
28.01. Budziszyńska 80-111
29.01. Budziszyńska 112-120
30.01. Budziszyńska 121-128
31.01. Budziszyńska 129-135 + Kolęda dodatkowa

 

Symbole Ewangelistów – człowiek, lew, wół, orzeł

 Podstawą do upatrywania symboli czterech Ewangelistów są dwa fragmenty biblijne. Pierwszy ze Starego Testamentu, z księgi Ezechiela (1,4-12):
„Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący , a z jego środka [promieniowało coś] jakby połysk stopu złota ze srebrem, . Pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących.
Oto ich wygląd: miały one postać człowieka. Każda z nich miała po cztery twarze i po cztery skrzydła. Nogi ich były proste, stopy ich zaś były podobne do stóp cielca; lśniły jak brąz czysto wygładzony. Miały one pod skrzydłami ręce ludzkie po swych czterech bokach. Oblicza owych czterech istot – skrzydła ich mianowicie przylegały wzajemnie do siebie – nie odwracały się, gdy one szły; każda szła prosto przed siebie. Oblicza ich miały taki wygląd: każda z czterech istot miała z prawej strony oblicze człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś strony każda z czterech miała oblicze wołu i oblicze orła, i skrzydła ich były rozwinięte ku górze; dwa przylegały wzajemnie do siebie, a dwa okrywały ich tułowie. Każda posuwała się prosto przed siebie; szły tam, dokąd duch je prowadził;
idąc nie odwracały się.”
.
Drugi fragment pochodzi z Apokalipsy wg. św. Jana (4, 6-8):
” Przed tronem – niby szklane morze podobne do kryształu,
a w środku tronu i dokoła tronu
cztery Zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu:
Zwierzę pierwsze podobne do lwa,
Zwierzę drugie podobne do wołu,
Zwierzę trzecie mające twarz jak gdyby ludzką
i Zwierzę czwarte podobne do orła w locie.
Cztery Zwierzęta – a każde z nich ma po sześć skrzydeł – dokoła
i wewnątrz są pełne oczu,
i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą:
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący,
Który był i Który jest, i Który przychodzi.”

 CZŁOWIEK – ŚW. MATEUSZ

„Mateuszowi przypisywano symbol człowieka ponieważ rozpoczyna on swoją Ewangelię od obszernego opisu narodzenia naszego Zbawiciela i dokładnej
Jego genealogii.”*

LEW – ŚW. MAREK

 „Symbolem Ewangelisty Marka jest lew, gdyż zaczyna on swoją relację od opisu pobytu św. Jana Chrzciciela na pustyni. Powiada mianowicie:
Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu.„*

WÓŁ- ŚW. ŁUKASZ

„Symbolem św. Łukasza jest wół, gdyż podobnie jak wół, tak i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus został zabity na ofiarę. Autor rozpoczyna swoją Ewangelię opowiadaniem o Janie Chrzcicielu, podarowanym rodzicom,
Zachariaszowi i Elżbiecie, jeszcze w późnej starości. Bardzo słusznie przypisywano św. Łukaszowi symbol wołu; oba rogi bowiem oznaczają
Stary i Nowy Testament,a kopyta cztery Ewangelie.”*

ORZEŁ – ŚW. JAN

„Jan podobny jest do orła, który wysoko wznosi się w gorę. Powiada on bowiem: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. O Jezusie zaś mówi Dawid: Odnawia się młodość Twoja jak orła (Ps 103,5). To znaczy siła młodzieńcza naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powstał z martwych i wstąpił do nieba.”*

 * Schuster, Liber sacramentorum – cytat za D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, 1990, s. 326

Porządki przedświąteczne

Dziękujemy „ZŁOTEJ MŁODZIEŻY” za pomoc w udekorowaniu kościoła na Święta Bożego Narodzenia

 [photoxhibit=7]