Oświadczenie przedwyborcze Akcji Katolickiej

Wrocław dn. 16 maja 2014r

Akcja Katolicka
przy Świątyni Opatrzności Bożej
we Wrocławiu

Rada Osiedla
Wrocław NOWY DWÓR

OŚWIADCZENIE PRZEDWYBORCZE

Oświadczamy, że każdy katolik przy dokonywaniu wyboru kandydatów do piastowania wszystkich funkcji państwowych ma obowiązek wobec Boga i ludzi kierować się podstawowymi kryteriami takimi jak :

1. Obrona życia poczętego aż do naturalnej śmierci

2. Wybór ludzi uczciwych i sprawdzonych , cieszących się powszechnym zaufaniem

Ad.1. Obrona życia

Błogosławiony Jan Paweł II powiedział prorocze słowa „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. Na kanwie tego przesłania trzeba powiedzieć: partia, która zabija własne dzieci i nie broni życia poczętego jest partią bez przyszłości i wrogą człowiekowi a przez to i naszej Ojczyźnie.

Cytując przesłanie wielkiego autorytetu w tej mierze, katolik nie powinien mieć żadnych wątpliwości przy dokonywaniu wyboru – „Nie zabijaj nikogo i nigdy. A Wy dyskutujecie o aborcji i eutanazji panowie w rękawiczkach, którzy uczyniliście z nienarodzonych największy holocaust w historii świata. Obrońcy życia czy barbarzyńcy?”

Ad.2. Wybór ludzi

Mamy doskonałą możliwość pomimo konsekwentnej indoktrynacji przez środki masowego przekazu wybrać ludzi uczciwych i sprawiedliwych w działaniach i cieszących się powszechnym zaufaniem. Pamiętać musimy, że bierność m.in. brak naszego działania w wyborach nie zwalnia Nas od odpowiedzialności za Ojczyznę. Książę Czartoryski wypowiedział prorocze i aktualne do dziś słowa – „Są w Polsce tylko 2 partie, polska i antypolska”. Ufamy w mądrość Polaków, tak ciężko doświadczonych w naszej historii. Media w Polsce stały się rażąco upolitycznione i nieprzyjazne człowiekowi, dlatego manipulacje szkodzące Polsce są wszechobecne.

Na tle obecnych, przykrych i dramatycznych wydarzeń w naszym kraju jak wymownym jest dramat z filmu „Quo Vadis” gdzie cesarz Neron podpala Rzym /swoją Ojczyznę/ aby znaleźć pretekst do rozprawienia się z chrześcijanami, którzy byli wyrzutem sumienia dla jego nieludzkiej dyktatury.

Jednocześnie oświadczamy: anachronizmem jest twierdzenie, że Kościół nie powinien się wtrącać do polityki. Ludzie Kościoła utrzymują polityków, mają prawo więc i obowiązek zajmować się wszystkimi dziedzinami życia, które dotyczą losu człowieka, Znaczna część polityków, jak uczy doświadczenie, na ironię za nasze pieniądze, zajmuje się wyjątkowo skwapliwie Kościołem. Polityka wg nauki Kościoła to jest roztropna troska o wspólne dobro.

Drodzy Bracia i Siostry, Polacy w świetle zaistniałych faktów powinniście dokonać właściwego wyboru, gdyż Stwórca przekazał los Ojczyzny i Świata również w Wasze ręce.

Z nadzieją, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, wierzymy, że Boża iskra wyjdzie z Jasnej Góry i Ojczyzna nasza wkrótce zmartwychwstanie, co wynika z wielu przepowiedni.

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem będą nią nasyceni”

Zarząd Akcji Katolickiej

Rada Osiedla