Ogłoszenia duszpasterskie – 28.08.2011r.

1. Przeżywmy ostatnią wakacyjną niedzielę. We czwartek dzieci i młodzież powrócą do szkół. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty, tak, by kolejny rok nauki rozpoczęty był w zaprzyjaźnieniu z Chrystusem. OKAZJA do spowiedzi ŚWIĘTEJ w środę od godz. 16.00

2. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego we czwartek o godz.8.00. Prosimy, by rodzice zachęcili dzieci i młodzież do licznego udziału, a jeśli to możliwe, by również i oni uczestniczyli w Eucharystii z dziećmi.

3. 01.09. – to tragiczna data w dziejach ludzkości. Wybuch II wojny światowej. Uczyńmy ten dzień dniem modlitwy, aby ziemia nigdy już nie była miejscem tak wielkich cierpień.

4. W piątek w południe udaje się z naszej parafii Pielgrzymka do Lourdes i wielu innych wspaniałych miejsc. Prosimy o modlitwę i modlitwę obiecujemy.

5. W przyszłą niedzielę Komitet Budowy Świątyni przeprowadzi zbiórkę ofiar na kontynuację budowy. Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. Informujemy, że schody zewnętrzne są już zapłacone, a po uroczystościach odpustowych, które będą miały miejsce 18.09 przystępujemy do prac związanych z ułożeniem kostki granitowej i betonowej na placu przed głównym wejściem do Kościoła. Prosimy o wsparcie tych prac. Uroczystościom odpustowym przewodniczyć będzie Ks. infułat Władysław Bochnak, były proboszcz Katedry Legnickiej, a Słowo Boże wygłosi ks. dr Marian Biskup kierownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Wrocławskiej.

6. W tym tygodniu Przeżywamy I-wszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca września. W czwartek modlimy się o liczne i święte powołania zakonne i kapłańskie. W piątek korzystamy z sakramentu pokuty od godz. 16.00. W sobotę intencja o godz. 7.00 wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i N. S. P. J. za grzechy ludzkości. Po Mszy Św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i różaniec z rozważaniami Fatimskimi. W najbliższy piątek od godz. 9.00 powakacyjne odwiedziny chorych !!!.

ofiarne życie – wiersz na XXII niedzielę zwykłą

ofiarne życie

jedna godzina odstana w niedzielę
kilka chwil na kolanach przed snem
znak krzyża zaraz po przebudzeniu
czasem odklepane dziesiątki różańca
jałmużna rzucona na odczepnego
grosz na tacę stokroć wypomniany
piątek bezmięsny jak się nie zapomni
zabawy w poście zasdniczo niby nie
spowiedź jak potrzebny papierek
przeciętny święty praktykujący katolik

                                 /Ks. Adam R. Prokop/  

Intencje mszalne – 28.08. – 04.09.2011r.

Niedziela: 28.08.2011r.

22 NIEDZIELA ZWYKŁA
07.00 – † Magdalena Grajczyk – 25 r. śm., Feliks, Barbara, Walenty, Ludwika(f) Przybylska
08.30 – W int. Marii i Henryka Lisatowicz z ok. 40 r. ślubu o Boże błog. i zdr.
08.30 – O szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi
10.00 – Dziękczynno – błagalna w int. Janiny z ok. 77 r. ur. z prośba o dalsze łaski i Boże błog. na długie lata
10.00 – W int. Aleksandry i Marcina w 7 r. ślubu o zdr. i Boże błog. dla nich i córki Zuzanny
11.30 – † Józef, Marcjanna, Mieczysław, †† z rodz. Szponar
11.30 – † Józef i Tadeusz – 8 r. śm., †† z rodz. Dmowskich, Marianna i Ludwik, †† z rodz. Dziewulskich, Katarzyna i Stanisław, Monika i Kazimierz, †† z rodz. Wąsiaków
13.00 – † Tadeusz Janczur – 9 r. śm., Stanisława(f) Janczur
13.00 – † Katarzyna Kopka – 19 r. śm., Antoni, Józef, Maria Kopka, Franciszek, Anna Krowiarz
18.00 – †† rodzice, rodzeństwo z rodz. Szczuplaków
21.00 –

Poniedziałek: 29.08.2011r. – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
07.00 – † Helena i Stanisław
18.00 – † Ignacy Łyszczyński – 2 r. śm., Anna Łyszczyńska
18.00 – † mąż Marian Masiukiewicz

Wtorek: 30.08.2011r.
07.00 – O zdr., Boże błog. i szczęśliwa operację dla Józefy(f)
18.00 – Dziękczynna z ok. 25 r. ślubu Jolanty i Kazimierza z prośbą o zdr. i Boże błog. dla nich i dzieci

Środa 31.08.2011r.
07.00 –
18.00 – Msza św. zbiorowa

Czwartek: 01.09.2011r.- bł. Bronisławy, dziew
07.00 – † Tadeusz Berlikowski – gr. 1
18.00 – † Marian – gr. 1
18.00 – † Ryszard Werner – 13 r. śm.
18.00 – † Stanisława(f) Kinach – 2 r. śm., Eugeniusz

Piątek: 02.09.2011r.
07.00 – † Tadeusz Berlikowski – gr. 2
07.00 – † Marian – gr. 2
18.00 – rez.
18.00 – † Feliks Nalepa – 6 r. śm., Stefan
18.00 – † Stefan, †† z rodz. Toczyskich i Gałeckich

Sobota: 03.09.2011r. – św. Grzegorza Wlk, pap i dK
07.00 – † Tadeusz Berlikowski – gr. 3
07.00 – † Marian – gr. 3
07.00 – Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i Panu Jezusowi za zniewagi uczynione przez grzechy nasze i całego świata
18.00 – † Bronisława(f), Józefa(f), Marianna, Rozalia, Halina, Stefan, Antoni, Jan, Marek, Paweł, Józef, †† z tych rodzin
18.00 – † Michalina, Franciszek, Marian, †† z rodz. Dubik

Niedziela: 04.09.2011r.

23 NIEDZIELA ZWYKŁA
07.00 – W int. Rafała w 9 r. ur. o zdr. i Boże błog.
08.30 – † Helena – 13 r. śm., †† z rodz. Chmurów i Szyszkowskich
08.30 – † Tadeusz Berlikowski – gr. 4
10.00 – Dziękczynna w 60 r. ur. o zdr. i Boże błog na dalsze lata życia dla Zofii
10.00 – † Marian – gr. 4
11.30 – † Józef Mróz – 6 r. śm., Ewelina, Florian Woropaj
11.30 – W int. Łucji i Edmunda Majchrzak w 40 r. ślubu o zdr. i Boże błog.
13.00 – † Bronisława(f) Kucharuk z ok. imienin
13.00 – † Bolesław Korecki – 1 r. śm.
18.00 – † Józef, Władysława(f), †† z rodz. Brunickich, Kochanowskich, Łakomskich
21.00 –

Pielgrzymka – Częstochowa i Gidle 27.08.2011r.

[photoxhibit=128]

„Nie zatrzymujcie Chrystusa dla siebie” – homilia XXVII ŚDM

Drodzy młodzi,

Wraz z celebracją Eucharystii zbliżamy się do kulminacyjnego momentu Światowego Dnia Młodzieży. Kiedy widzę was tutaj, licznie przybyłych z całego świata, moje serce napełnia się radością i myślę o szczególnej miłości z jaką spogląda na was Jezus. Tak, Pan was kocha i nazywa was swoimi przyjaciółmi (por. J 15,15). Wychodzi wam na spotkanie i pragnie towarzyszyć na waszej drodze, aby otworzyć wam bramę do pełni życia i uczynić was uczestnikami jego bezpośredniej relacji z Ojcem. Ze swej strony, świadomi wielkości Jego miłości, chcemy odwzajemnić wszelką wielkodusznością ten znak upodobania, postanawiając dzielić także z innymi otrzymaną radość. Z pewnością jest obecnie wiele osób, które czują się pociągnięte postacią Chrystusa i chcą Go lepiej poznać. Dostrzegają, że On jest odpowiedzią na wiele z ich osobistych niepokojów. Ale kim On jest naprawdę? Jak to możliwe, że ktoś, kto żył na ziemi tak wiele lat temu, ma coś wspólnego ze mną dzisiaj?
W usłyszanej przez nas Ewangelii (por. Mt 16,13-20) opisane są dwa różne sposoby poznania Chrystusa. Pierwszy polegałby na poznaniu zewnętrznym, charakteryzującym się opinią bieżącą. Na pytanie Jezusa: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” uczniowie odpowiadają: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. To znaczy, uważano Chrystusa za jeszcze jedną postać religijną, obok dotąd znanych. Następnie, zwracając się osobiście do uczniów, Jezus pyta ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiada słowami, które są pierwszym wyznaniem wiary: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Wiara wykracza poza zwykłe dane empiryczne lub historyczne, zdolna jest pojąć tajemnicę osoby Chrystusa w Jej głębi.

Jednakże wiara nie jest wynikiem wysiłku ludzkiego, ludzkiego umysłu, lecz raczej jest darem Boga: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Ma swoje źródło w inicjatywie Boga, który objawia nam swoje wnętrze i zaprasza nas do udziału w Jego Boskim życiu.

Wiara daje nie tylko pewne informacje na temat tożsamości Chrystusa, ale zakłada osobistą więź z Nim, przylgnięcie całej osoby, ze jej inteligencją, wolą i uczuciami do samoobjawienia Boga. W ten sposób pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” w głębi pobudza uczniów do podjęcia osobistej decyzji w stosunku do Niego. Wiara i naśladowanie Chrystusa są ze sobą ściśle powiązane. Biorąc pod uwagę, że zakłada ona naśladowanie Mistrza, wiara powinna umacniać się i wzrastać, stawać się głębszą i dojrzalszą, w miarę jak intensyfikuje się i umacnia więź z Jezusem, bliskość z Nim. Także Piotr i pozostali apostołowie musieli przejść tą drogą, aż do spotkania ze zmartwychwstałym Panem, które otworzyło im oczy na pełną wiarę.Drodzy młodzi, także dziś Chrystus zwraca się do was z tym samym pytaniem z jakim zwrócił się do Apostołów: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”. Odpowiedzcie Mu wielkodusznie i śmiało, jak wypada sercu młodemu, takie jak wasze. Powiedzcie Mu: Jezu, wiem, że jesteś Synem Bożym, że dałeś swoje życie dla mnie. Chcę iść za Tobą wiernie i kierować Twoim słowem. Ty znasz mnie i miłujesz. Ufam Tobie i całe moje życie składam w Twoje ręce. Chcę, żebyś był siłą, która mnie podtrzymuje, radością, która mnie nigdy nie opuszcza.

Odpowiadając na wyznanie Piotra, Jezus mówi o Kościele: „A Ja ci powiadam, ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Co to oznacza? Jezus buduje Kościół na skale wiary Piotra, który wyznaje boskość Chrystusa.

Kościół nie jest zwykłą ludzką instytucją, jak każda inna, ale jest ściśle powiązany z Bogiem. Sam Chrystus mówi o nim jako o „swoim” Kościele. Nie można oddzielać Chrystusa od Kościoła, tak jak nie można oddzielać głowy od ciała (por. 1 Kor 12,12). Kościół nie żyje sam ze siebie, ale Panem. Jest On obecny pośród niego i daje mu życie, pokarm i siły.

Drodzy młodzi, pozwólcie, że jako Następca Piotra, zachęcę was do umocnienia tej wiary, która została nam przekazana przez apostołów, do umieszczenia Chrystusa, Syna Bożego, w centrum waszego życia. Pozwólcie mi jednak również, abym przypomniał, że pójście za Jezusem w wierze oznacza kroczenie z Nim w komunii Kościoła. Za Jezusem nie można pójść samemu. Kto ulega pokusie, by pójść „na własną rękę” lub żyć wiarą według dominującej w społeczeństwie mentalności indywidualistycznej, temu grozi, że nigdy nie spotka Jezusa Chrystusa, lub że skończy idąc za fałszywym Jego obrazem.

Mieć wiarę oznacza opierać się na wierze twoich braci oraz że twoja wiara służy w ten sam sposób jako wsparcie dla wiary innych. Proszę was, drodzy przyjaciele, abyście kochali Kościół, który zrodził was do wiary, który wam dopomógł w lepszym poznaniu Chrystusa, który pozwolił wam odkryć piękno Jego miłości. Fundamentalne znaczenie dla wzrostu waszej przyjaźni z Chrystusem ma uznanie znaczenia waszego radosnego włączenia w życie parafii, wspólnot i ruchów, jak również uczestnictwo w Eucharystii co niedziela, częste korzystanie z sakramentu pojednania, troska o modlitwę i rozważanie Słowa Bożego.

Z tej przyjaźni z Jezusem zrodzi się również ów bodziec prowadzący do dawania świadectwa wiary w najróżniejszych środowiskach, nawet tam, gdzie się ją odrzuca lub gdzie panuje obojętność. Nie można spotkać Chrystusa i nie ukazywać Go innym. Nie zatrzymujcie więc Chrystusa dla siebie! Przekazujcie innym radość waszej wiary!

Świat potrzebuje świadectwa waszej wiary, z pewnością potrzebuje Boga. Myślę, że wasza obecność tutaj, młodych przybyłych z pięciu kontynentów, jest wspaniałym dowodem płodności polecenia Chrystusa skierowanego do Kościoła: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15). Także do was należy niezwykłe zadanie bycia uczniami i misjonarzami Chrystusa w innych ziemiach i krajach, gdzie jest mnóstwo młodych ludzi, którzy dążą do rzeczy bardziej wzniosłych, a dostrzegając w swych sercach możliwość wartości bardziej autentycznych, nie dają się uwieść fałszywym obietnicom stylu życia bez Boga.

Drodzy młodzi, modlę się za was wszystkich z całą miłością mego serca. Polecam was Najświętszej Maryi Pannie, aby wam zawsze towarzyszyła ze swym macierzyńskim wstawiennictwem i uczyła was wierności Słowu Bożemu. Proszę was także o modlitwę za Papieża, aby jako Następca Piotra, mógł nadal umacniać swoich braci w wierze. Oby wszyscy w Kościele, duszpasterze i wierni, zbliżali się każdego dnia coraz bardziej do Pana, aby wzrastać w świętości życia i w ten sposób dawać skuteczne świadectwo, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, Zbawicielem wszystkich ludzi i żywym źródłem ich nadziei. Amen

Benedykt XVI – papież

za www.deon.pl

kim jesteś Mesjaszu – wiersz na XXI niedzielę zwykłą

kim jesteś Mesjaszu

kim jesteś Mesjaszu
że garstkę rybaków
odciągasz od pracy

kim jesteś Mesjaszu
że mówi o Tobie
cała Galilea

kim jesteś Mesjaszu
że na zwykłym Piotrze
budujesz wieczny Kościół

kim jesteś Mesjaszu
że zmieniasz historię
dla człowieka jednego

kim jesteś Mesjaszu
że tak bliski jesteś
a tak ciężko cię rozpoznać

           /Ks. Adam R. Prokop/    

Ogłoszenia duszpasterskie – 21.08.2011r.

1. Przeżywamy 21. niedzielę zwykłą w ciągu roku.

2. Dziś Komitet Budowy Kościoła przeprowadza zbiórkę ofiar na kontynuowanie prac budowlanych. Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

3. W tym tygodniu wspominamy:
a. Poniedziałek – Najświętszej Maryi Panny Królowej
b. Środa – św. Bartłomieja, Apostoła – święto
c. Piątek – Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – uroczystość
d. Sobota – św. Moniki

Intencje mszalne – 21 – 28.08.2011r.

Niedziela: 21.08.2011r.

21 NIEDZIELA ZWYKŁA
07.00 – † Piotr Małż
08.30 – † Anna, Jan Lisatowicz, Zbigniew Janina, Majewscy, Stefania, Marian Szustka
10.00 – † Andrzej Oleksy – 17 msc po śm., Katarzyna, Bazyli, Michał, Józef, Helena
11.30 – † Dominik Majchrzak
11.30 – † mąż Marian Masiukiewicz
13.00 – † Julianna – 2 r. śm.
18.00 – W int. Gabrysi w 2 r. urodzin i jej rodziców z prośbą o błog. Boże i zdrowie
21.00 – † Maria – 15 r. śm., Henryk – 20 r. śm., oraz o Boże błog dla Przemysława(m) w 28 r. urodzin

Poniedziałek: 22.08.2011r. — Najświętszej Maryi Panny Królowej
07.00 –
18.00 – † Józef Mossety od chrześnicy z rodziną
18.00 – † ks. Eugeniusz Golinowski, Matka Józefa(f) Fiałkowska

Wtorek: 23.08.2011r.
07.00 –
18.00 – † Jerzy – 7 r. śm., Franciszek, Michalina

Środa 24.08.2011r. – św. Bartłomieja, Apostoła – święto
07.00 –
18.00 – Msza św. zbiorowa

Czwartek: 25.08.2011r.
07.00 – † Julia i Mikołaj – 15 r. śm.
18.00 – † Teodor Lubaszczuk, Franciszka(f), Maria Lubaszczuk – Osadczuk, Józefa(f) Lubaszczuk – Łozińska

Piątek: 26.08.2011r.- Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – uroczystość
07.00 – W int. wszystkich uczestników porannej Drogi Krzyżowej w 28 r. jej odprawiania. O Boże błog. dla żyjących, o radość nieba dla zmarłych
18.00 – † Jerzy – 24 r. śm., Wojciech
18.00 – † Katarzyna Łukaszuk – 13 r. śm., Józef, †† z rodziny

Sobota: 27.08.2011r.- św. Moniki
07.00 –
18.00 – Dziękczynna z okazji 52 r. ślubu Marii i Eugeniusza Świech o zdr. i Boże błog dla nich, dzieci i wnuków
18.00 – W int. Idy i Mateusza z ok. 1 r. ślubu o Boże błog i potrzebne łaski

Niedziela: 28.08.2011r.

22 NIEDZIELA ZWYKŁA
07.00 – † Magdalena Grajczyk – 25 r. śm., Feliks, Barbara, Walenty, Ludwika(f) Przybylska
08.30 – W int. Marii i Henryka Lisatowicz z ok. 40 r. ślubu o Boże błog. i zdr.
10.00 – rez.
10.00 – W int. Aleksandry i Marcina w 7 r. ślubu o zdr. i Boże błog. dla nich i córki Zuzanny
11.30 – rez.
11.30 – † Józef i Tadeusz – 8 r. śm., †† z rodz. Dmowskich, Marianna i Ludwik, †† z rodz. Dziewulskich, Katarzyna i Stanisław, Monika i Kazimierz, †† z rodz. Wąsiaków
13.00 – † Tadeusz Janczur – 9 r. śm., Stanisława(f) Janczur
13.00 – † Katarzyna Kopka – 19 r. śm., Antoni, Józef, Maria Kopka, Franciszek, Anna Krowiarz
18.00 – †† rodzice, rodzeństwo z rodz. Szczuplaków
21.00 –

Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów

poganin – wiersz na XX niedzielę zwykłą

poganin

poganin nie zna Boga
poganin nie wierzy
poganin nie modli się
poganin nie praktykuje
poganin nie jest ochrzczony
nie ma szans na zbawienie

a jeśli poganin jest
lepszym człowiekiem
niż chrześcijanin?

           /Ks. Adam R. Prokop/