Plan Kolędy 2013 r.

W tym roku plan Wizyty Duszpasterskiej jest następujący:

Data

Dzień tygodnia

Adresy

2 stycznia

Środa

 Budziszyńska 1 – 31

3 stycznia

Czwartek

 Budziszyńska 32 – 78

4 stycznia

Piątek

 Budziszyńska 80 – 111

5 stycznia

Sobota

 Budziszyńska 112 – 120

7 stycznia

Poniedziałek

 Budziszyńska 121 – 128

8 stycznia

Wtorek

 Budziszyńska 129 – 135,

Krośnieńska 2 – 8

9 stycznia

Środa

 Krośnieńska 10 – 16,

Komorowska 1 – 16

10 stycznia

Czwartek

 Komorowska 17 – do końca,

Gubińska 8

11 stycznia

Piątek

 Nowodworska 1 – 16

12 stycznia

Sobota

 Nowodworska 21 – 85

14 stycznia

Poniedziałek

 Nowodworska 87 – 103

15 stycznia

Wtorek

 Nowodworska 105 – 107,

Rogowska 2 – 12

16 stycznia

Środa

 Rogowska 14 – 28

17 stycznia

Czwartek

 Rogowska 30 – 46

18 stycznia

Piątek

 Rogowska 48 – 76

19 stycznia

Sobota

 Rogowska 78 – 102

21 stycznia

Poniedziałek

 Rogowska 104 – 126 bez: 121,123,125

22 stycznia

Wtorek

 Rogowska 127 – 158 oraz 121,123,125

23 stycznia

Środa

 Rogowska 160 – 176,

Zemska 1 – 5

24 stycznia

Czwartek

 Zemska 7 – 16D

25 stycznia

Piątek

 Zemska 17 – 24

26 stycznia

Sobota

 Zemska 25 – 34

28 stycznia

Poniedziałek

 Zemska 36 – 44,

Wojrowicka 2 – 18

29 stycznia

Wtorek

 Wojrowicka 20 – 38

30 stycznia

Środa

 Wojrowicka 39 – 48

4 lutego

Poniedziałek

 Wojrowicka 49 – 50

5 lutego

Wtorek

 Wojrowicka 52 – 56

6 lutego

Środa

 Gubińska 1,15,17,

Kolęda – uzupełnienie.

W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności powyższy Plan może ulec zmianie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 grudnia 2012 r.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1.    Dzisiejsza niedziela jest niedzielą Św. Rodziny i jednocześnie ostatnią niedzielą roku. Niech przykład Św. Rodziny będzie inspiracją dla nas do budowania właściwych relacji w rodzinach, w których żyjemy.

2.    Jutro w poniedziałek ostatni dzień roku – św. Sylwestra. Msza dziękczynno-błagalna połączona z rocznym sprawozdaniem o 18.00. Zapraszamy

3.    We wtorek 1. dzień Nowego Roku 2013., któremu patronuje Św. Boża Rodzicielka. Tego dnia odpust w parafii na Pilczycach o 13.00. Porządek Mszy niedzielny.

4.    Od środy rozpocznie się wizyta duszpasterska, czyli tzw. kolęda. Rozpoczynać będziemy: w dni powszednie o 16.00, w sobotę o 15.00, a kończyć ok. 21.00. Prosimy, by w miarę możliwości było to spotkanie z wszystkimi domownikami. By na stole był biały obrus, krzyż, Pismo św., zapalone świece, zeszyty od religii do podpisania.

Plan kolędy na najbliższy tydzień:
•    Środa – Budziszyńska 1 – 31
•    Czwartek – Budziszyńska 32 – 78
•    Piątek – Budziszyńska 80 – 111
•    Sobota – Budziszyńska 112 – 120
•    Poniedziałek za tydzień – Budziszyńska 121 – 128

Msze w czasie kolędy bez zmian: o 7.00 i 18.00.

5.    W przyszłą niedzielę uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Na każdej Mszy poświęcenie kredy i kadzidła. Taca tego dnia przeznaczona będzie na misje.

6.    W styczniu piątkowe spotkania modlitewne przeniesione będą na niedzielę o 19.30. najbliższe spotkanie w przyszłą niedzielę.

7.    Spotkanie opłatkowe dla Żywego Różańca 6. stycznia rozpocznie się Mszą o 16.00 w kaplicy MB Ostrobramskiej.

INTENCJE MSZALNE 30.12.2012 – 6.01.2013r.

NIEDZIELA: 30.12.2012 R.        Niedziela św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa
07:00 – W 4 r. śl. Krystyny i Henryka Malczyk – int. dziękcz. z prośbą o zdrowie, B. bł. dla Nich, dzieci i wnuczek
08:30 – Rez.
10:00 – O zdrowie, opiekę i bł. B. w r. ur. Agnieszki
10:00 – W 12 r. śl. Moniki i Piotra Skawińskich – o B. bł. i dary Ducha św. i w 10 r. ur. Bartka
11:30 – +Żona Teresa Łapszyńska w 1. r. śm. (– int. męża i córki)
11:30 – Tomasz w 8 r. ur. o zdrowie, B. bł., wszelkie łaski i dary Ducha św.
13:00 – Dziękcz.-bł. z ok. ur. Małgorzaty i Agnieszki z prośbą o zdrowie i B. op. dla nich, ich rodzin i wszystkich dzieci urodzonych w tej rodz.
18:00 – +Kazimierz w 6 r. śm., ++ z rodz. Kawka i Michalskich

PONIEDZIAŁEK: 31.12.2012 R.
07:00 –
12:00 – +Władysław Odo – Msza św. pogrzebowa w kościele, potem pochówek na Ołtaszynie
18:00 – O łaskę macierzyństwa i ojcostwa dla Anny i Arkadiusza

WTOREK: 01.01.2013 R. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
07:00 – +Jan w 23 r. śm. oraz ++Marianna, Helena, Józefa (ona), Franciszek Piątkowscy
08:30 – +Czesław Bielawski w 3 r. śm i za zm. z rodz.
10:00 – +ks. Zygmunt Jaroszek (gr. 1)
10:00 – +Kazimierz, Andrzej, Tadeusz Chojnaccy, +Weronika Kiedowska
11:30 – +Mieczysław Szponar, Marcjanna, Józef
13:00 – +Mieczysław Miński i zm. z rodz. Sawków
18:00 – rez.

ŚRODA: 02.01.2013 R. – Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK
07:00 – +ks. Zygmunt Jaroszek (gr. 2)
07:00 – +Mieczysław Olko
07:00 – O szczęśliwą operację i zdrowie dla Bronisławy
18:00 – Msza św. zbiorowa z nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK: 03.01.2013 R.
07:00 – +ks. Zygmunt Jaroszek (gr. 3)
18:00 – +Marta w 38 r. śm. i ++ z Rodziny

PIĄTEK: 04.01.2013 R.
07:00 – +ks. Zygmunt Jaroszek (gr. 4)
07:00 – +Anna, Józef, Zofia, Wincenty
18:00 – +Józefa (ona)

SOBOTA: 05.01.2013 R.
07:00 – +Edward Masznicz w 2 r. śm. i +Anna Masznicz
07:00 – +ks. Zygmunt Jaroszek (gr. 5)
07:00 – Wynagradzająca NSPJ i NMP
18:00 – +Adrian Suchorski w 3 r. śm.

NIEDZIELA: 06.01.2013 R.        Objawienie Pańskie
07:00 – +ks. Zygmunt Jaroszek (gr. 6)
08:30 – Dziękcz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i łaski dla Barbary
10:00 – +Zofia w 33 r. śm. i za ++ z Rodziny
10:00 – +Edward w 18 r. śm. i zm. z rodz. Michalskich, Czarneckich, i Osiaków
11:30 – Dziękcz. z ok. 35 r. śl. Elżbiety i Janusza Szymczykiewicz z prośbą o zdrowie i B. bł. dla nich, dzieci i wnuczka
13:00 – Dziękcz. z ok. 50 r. śl. Leokadia i Feliks Zaradni z prośbą o dalszą op. MB, zdrowie dla nich, dzieci i wnuków
18:00 – W int. Anny z ok. ur. o dary Ducha św., opiekę NMP, zdrowie i bł. B. dla niej i jej najbliższych

INTENCJE MSZALNE 23 – 30.12.2012r.

NIEDZIELA: 23.11.2012 R.        4 niedziela adwentu
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 30)
08:30 – Dziękcz. z ok. 29 r. śl. Elżbiety i Wiesława Kowalskich; 12 r. śl. Bożeny i Zbigniewa Świech o zdr. i B. bł. dla nich i dzieci
08:30 – +Stanisława (ona) Klisowska
10:00 – +Anna Boczoń w 18 r. śm.; +Anna Dębowska w 52 r. śm. i zm. z Rodziny
10:00 – +Jolanta Wierzbińska w 1 r. śm.
11:30 – +Mieczysław, Bolesław Gajos, +Bronisława (ona), Kazimierz Dobrychłop
11:30 – +Zofia Wawrzosek w 13 r. śm.
13:00 – Dziękcz.-bł. za ks. Prałata Adama Matkowskiego
13:00 – +Wanda Rybczyńska
18:00 – ++Rodzice, +Rodzeństwo, za +brata Jana oraz +męża Adama

PONIEDZIAŁEK: 24.12.2012 R.
07:00 –
22:00 – +Edward w I r. śm.
22:00 – ++Balbina i Jerzy
22:00 – ++Janina, Czesław i Wiktoria, Edward
22:00 – +Tadeusz Krawczyk, Marian Dacyrzyn
22:00 – +Franciszka Jankowska, Walenty, +Marian, Józef, Władysław
24:00 –

WTOREK: 25.12.2012 R. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
08:30 – +Zofia w 8 r. śm., Michał, Zygmunt, Bernadeta
10:00 – Dziękcz. z ok. 60 r. ur. Elżbieta z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla niej, dzieci i wnuków
10:00 – O bł. Boże dla rodzin
11:30 – +Grzegorz Wojnar
13:00 – +Mieczysław Krasiński w 6 r. śm.
18:00 – +W int. 28 r. zawarcia zw. małż. Jolanty i Piotra – o zdrowie , B. bł. i o Dary Ducha św.

ŚRODA: 26.12.2012 R. – święto św. Szczepana
07:00 – +Józef, Zofia Rejniak, +Agnieszka, Łucja, Feliks, Kazimierz Nolbert
08:30 – +Jerzy Popów w 2 r. śm.
10:00 – +Antoni Pieprzyk, +Stanisław Tylewski
11:30 – W 40 r. śl. Andrzeja i Grażyny Uścinowicz dziękując za otrzymane łaski i prosząc o zdrowie dla jubilatów, dzieci i wnuków
13:00 – Zbiorcze ślubne
18:00 – +Antoni Cyfert w 20 r. śm. i za zm. z Rodziny

CZWARTEK: 27.12.2012 R. – święto św. Jana Ewangelisty
07:00 – +Henryk –  od uczestników pogrzebu
18:00 – +12 r. śm. Edward Kaczmarek, +Irena Kaczmarek, Józefa (ona) Feliks +Jan Wiórkowscy, Janina i Janusz Turczyński i zm. z rodz.
18:00 – +Aniela Wiśniewska w 1 r. śm.

PIĄTEK: 28.12.2012 R. – święto św. Młodzianków, męczenników
07:00 – +Jan, Weronika, Jan, Antoni, +Irena, ++z rodz. Lisieckich, Lechów i Kurżatów
18:00 – +Jerzy Gregorczyk w 1 r. śm.

SOBOTA: 29.11.2012 R.
07:00 – +Tadeusz Marzec
07:00 – +Irena Padewska
18:00 – O zdrowie i bł. B. dla Jadwigi z ok. 22 r. ur. i +Irena Babian w 8 r. śm.
18:00 – W int. Sylwii i Jędrzeja w 5 r. śl. i w int. całej ich Rodziny, szczególnie córki – o bł. B. i opiekę MB

NIEDZIELA: 30.11.2012 R.        Niedziela św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa
07:00 – W 4 r. śl. Krystyny i Henryka Malczyk – int. dziękcz. z prośbą o zdrowie, B. bł. dla Nich, dzieci i wnuczek
08:30 – Rez.
10:00 – O zdrowie, opiekę i bł. B. w r. ur. Agnieszki
10:00 – W 12 r. śl. Moniki i Piotra Skawińskich – o B. bł. i dary Ducha św. i w 10 r. ur. Bartka
11:30 – +Żona Teresa Łapszyńska w 1. r. śm. (– int. męża i córki)
13:00 – Rez.
18:00 – +Kazimierz w 6 r. śm., ++ z rodz. Kawka i Michalskich

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16.12.2012 r.

III NIEDZIELA ADWENTU

1.    Przeżywamy III Niedzielę Adwentu, która w przygotowaniu nas na spotkaniu z Panem pełni rolę szczególną. Rozpoczynamy bowiem nasze parafialne rekolekcje. Witam pośród nas ks. Wojciecha Janusiewicza, który będzie tym szczególnym głosem św. Jana Chrzciciela, który jako pierwszy przygotował ludzkość na Narodzenie Pańskie. Życzymy ks. Wojciechowi szczególnych darów Ducha Świętego w głoszeniu Bożej nauki, a nam wszystkim błogosławionych owoców rekolekcji.

PLAN REKOLEKCJI

Poniedziałek i wtorek
9:00    – Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
17:00    – Msza św. roratnią z nauką dla dzieci
18:00    – Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
19:00    – nauka ogólna dla młodzieży

Środa
9:00    – Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych
17:00    – Msza św. z nauką kończącą rekolekcje dla dzieci
18:00    – Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych

Środa jest ostatnim dniem rekolekcji i dniem pojednania z Bogiem. Rano spowiedź trwać będzie od 8:00 do 10:00 i popołudniu od 16:00 do 18:30. Prosimy by spowiedzi nie przekładać na inny termin, ponieważ my wyjeżdżamy na spowiedzi do innych parafii i te możliwości u nas będą troszkę mniejsze.

2.    W piątek na godz. 9:00 zapraszam panów do pomocy przy osadzaniu choinek w stojakach. roszę ze sobą zabrać potrzebny sprzęt. W sobotę na godzinę 9:00 proszę by przyszła młodzież do pomocy przy budowie szopki i przystrojeniu choinek.

3.    Prosimy o zgłaszanie w zakrystii adresów chorych, którzy chcieliby aby przed świętami odwiedził ich kapłan z darem pojednania z Bogiem i Komunii Świętej.

4.    W dniu dzisiejszym w przedsionku kościoła nasze parafialne Caritas kwestuje na zakup żywności dla biednych rodzin naszego osiedla. Za wsparcie – serdeczne Bóg zapłać!

5.    Również dzisiaj w przedsionku kościoła młodzież szkolna rozprowadza sianko na stół wigilijny. Dochód przeznaczony będzie na działalność scholi w ciągu całego roku.

6.    Zapraszamy wszystkich ministrantów, lektorów i ceremoniarzy oraz ich Rodziców na wigilię, która odbędzie się w salce parafialnej we wtorek 18 grudnia, po nauce dla młodzieży, a więc około 19:30.

 

INTENCJE MSZALNE 16 – 23.12.2012r.

NIEDZIELA: 16.11.2012 R.        3 niedziela adwentu
07:00 – Pro Populo
08:30 – +Krystyna Marszałek (gr. 23)
08:30 – O zdrowie i bł. B. dla Mieczysława i jego rodziny
10:00 – rez.
10:00 – +Zofia Pabian od p. Zofii Wardaszka
11:30 – +Marian w 24 r. śm. oraz zm. z rodzin Uruskich i Kulczyckich
11:30 – +Jan Słupicki w 7 r. śm., jego ++Rodzice, ++ z Rodz. Mackus
13:00 – +Jadwiga Szmalec
13:00 – +Piotr Hotowy w 1 r.  śm.
18:00 – +Helena Musiatowicz, Barbara Sinicka

PONIEDZIAŁEK: 17.12.2012 R.
07:00 – +Janina Ciechanowska – od uczestników pogrzebu
09:00 – +Zofia Gryczke w 12 r. śm. – od córek
17:00 – +Grażyna Rak w 5 r. śm., +Helena i +Tadeusz
18:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 24)

WTOREK: 18.12.2012 R.
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 25)
09:00 –
17:00 – rez.
17:00 – +Jan Cwojdziński w 5 r. śm.

ŚRODA: 19.12.2012 R.
07:00 – +Tadeusz Prochoń w 11 r. śm.
09:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 26)
17:00 – Msza św. zbiorowa z wcześniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:00 – +Andrzej Sobucki w 1 r. śm.

CZWARTEK: 20.12.2012 R.
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 27)
17:00 – +Władysława Olejnik w 8 r. śm. i +Władysław Olejnik w 18 r. śm.
17:00 – Camino

PIĄTEK: 21.12.2012 R.
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 28)
17:00 –

SOBOTA: 22.11.2012 R.
07:00 – +Stanisław Domin
07:00 – Dziękcz.-bł. o zdrowie, B. bł. i opiekę Matki Najśw. dla: Ewa, Jolanta, Józefa (ona)
17:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 29)
17:00 – +Teresa Mrożek w 2 r. śm., ++Rodzice z obu stron, +Cecylia, Antoni, Kazimierz, Henryk
18:00 – +Franciszek Sakowski w 17 r. śm.

NIEDZIELA: 23.11.2012 R.        4 niedziela adwentu
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 30)
08:30 – Dziękcz. z ok. 29 r. śl. Elżbiety i Wiesława Kowalskich; 12 r. śl. Bożeny i Zbigniewa Świech o zdr. i B. bł. dla nich i dzieci
10:00 – +Anna Boczoń w 18 r. śm.; +Anna Dębowska w 52 r. śm. i zm. z Rodziny
10:00 – +Jolanta Wierzbińska w 1 r. śm.
11:30 – +Mieczysław, Bolesław Gajos, +Bronisława (ona), Kazimierz Dobrychłop
11:30 – +Zofia Wawrzosek w 13 r. śm.
13:00 – Dziękcz.-bł. za ks. Prałata Adama Matkowskiego
13:00 – +Wanda Rybczyńska
18:00 – ++Rodzice, +Rodzeństwo, za +brata Jana oraz +męża Adama

INTENCJE MSZALNE 09 – 16.12.2012r.

NIEDZIELA: 09.11.2012 R.        2 niedziela adwentu
07:00 – +Janina Kupczyńska w 8 r. śm., zm. z rodziny Kupców i Niziołków; +Jadwiga, Helena, Władysław, Antoni, Stanisław, Jan, Czesław, Józef Kamiński
08:30 – +Marianna Jurasik, +Mirosława i Józef Kramarczyk
08:30 – +Wiesław w dniu imienin o łaskę nieba
10:00 – +Czesław Masłejczyk w 4 r. śm.
10:00 – +Wiesław Wołch – od kolegów i koleżanek z DOLANU.
11:30 – +Małodobry, Popek, Iwaniuk, Marczenko, Łaciak, Stasiak, Nizołęcki, Rakowski, Wolszczak, Krajewskich, Augustyniak
11:30 – +Krystyna Marszałek (gr. 16)
13:00 – chrzcielna
13:00 – O B. bł., zdrowie i pomyślne rozwiązanie dla Pauliny oraz o bł. B. dla całej jej rodziny, a także o łaskę dobrego życia dla Rafała
18:00 – +Rodziców, +Rodzeństwo, ++ z Rodziny Kotaków i Lisów

PONIEDZIAŁEK: 10.12.2012 R.
07:00 –
17:00 – 12 r. śm. +Ryszard Jakutowicz, +Marta, Leon, Karolina i Antoni, Zofia
17:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 17)

WTOREK: 11.12.2012 R.
07:00 –
17:00 – ++Rodzice: Franciszek i Matylda oraz ++Teściowie: Jan i Anna oraz +s. zakonna Jadwiga Latusek oraz +s. zakonna Helena Sroka, +Jadwiga Grajf
17:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 18)

ŚRODA: 12.12.2012 R.
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 19)
07:00 – Dziękujemy Matce Najśw. za zdrowie naszej drogiej Mamusi: Janiny Gajewskiej w 90 r. ur. i prosimy o dalsze bł. i opiekę, aby nam długo żyła i zdrowa była (proszą córki, zięciowie, wnuki i prawnuki)
17:00 – Msza św. zbiorowa z wcześniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK: 13.12.2012 R. – św. Łucji, dziew i m.
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 20)
17:00 – +Cecylia, Anna, Zdzisław, Franciszek i Genowefa
17:00 – +Eryk Bielicki – 7 r. śm.

PIĄTEK: 14.12.2012 R. – św. Jana od Krzyża kpł i dK
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 21)
17:00 – +Jerzy w 4 r. śm.
17:00 – +Bronisława (ona) Bronisław, +Kazimierz, Zenobia i zm. z rodzin: Bajkowskich i Maćkowskich

SOBOTA: 15.11.2012 R.
07:00 – +Władysław – Msza św. od uczestników pogrzebu
17:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 22)
17:00 – +Zdzisław Basiński – 9 r. śm., +Stefan Ruta, Józef, Dariusz Basińscy
18:00 –

NIEDZIELA: 16.11.2012 R.        3 niedziela adwentu
07:00 –
08:30 – +Krystyna Marszałek (gr. 23)
10:00 – rez.
10:00 – +Zofia Pabian od p. Zofii Wardaszka
11:30 – +Marian w 24 r. śm. oraz zm. z rodzin Uruskich i Kulczyckich
11:30 – +Jan Słupicki w 7 r. śm., jego ++Rodzice, ++ z Rodz. Mackus
13:00 – +Jadwiga Szmalec
13:00 – +Piotr Hotowy w 1 r.  śm.
18:00 – +Helena Musiatowicz, Barbara Sinicka

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.12.2012 r.

1.    Przeżywamy II Niedzielę Adwentu. Niech mijający czas wzmaga w nas czujność i skłania do wytężania duchowych wysiłków, by jak najlepiej przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. Szczególnym czasem będą Rekolekcje Adwentowe, które poprowadzi brat naszego ks. Michała Janusiewicza, który pracuje duszpastersko w Rzymie. Rekolekcje rozpoczną się w niedzielę 16. grudnia i potrwają do środy 19. grudnia, która będzie dniem spowiedzi. Plan rekolekcji podamy w przyszłą niedzielę oraz umieszczony będzie na stronie internetowej parafii.

2.    W dniu dzisiejszym u osób z Komitetu Budowy Kościoła można złożyć ofiarę na „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”. Ta pomoc kierowana jest głównie do Archidiecezji Lwowskiej. Za zrozumienie składamy serdeczne Bóg zapłać.

3.    W środę na 20.00 zapraszamy na modlitwę w duchu Taize.

4.    We czwartek po Mszy wieczornej, w kaplicy MB Ostrobramskiej, nabożeństwo fatimskie.

5.    13. grudnia to data mało chlubna w historii naszej Ojczyzny – to rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętajmy o ofiarach tamtych dni, o represjonowanych i módlmy się o pokój dla naszej Ojczyzny i braterskie pojednanie. Msza św. w intencji ich i naszej Ojczyzny odbędzie się 13 grudnia o 17:00.

6.    W przyszłą niedzielę w przedsionku kościoła doroczna akcja zbierania funduszy na paczki żywnościowe dla biednych rodzin naszego osiedla. Przypominamy, ze taką opieką obejmujemy około 80. rodzin. Za wsparcie – serdeczne Bóg zapłać.

7.    W przyszłą niedzielę będzie można zaopatrzyć się również w tradycyjne sianko na stół wigilijny, przygotowane przez młodzieżową scholę parafialną.

8.    Szczególnie zapraszamy do wstąpienia w szeregi naszego chóru parafialnego. Próby w każdą środę o 19.00.

9.    W tym tygodniu wspominamy:
– we czwartek św. Łucję,
– w piątek św. Jana od Krzyża.
Solenizantom składamy życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki św. Patrona.

INTENCJE MSZALNE 02 – 09.12.2012r.

NIEDZIELA: 02.12.2012 R.        1 niedziela adwentu
07:00 – +Józef Babiacz w 17. r. śm.
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 9)
08:30 – +Bronisław Borecki w r. śm., +ks. Marian Gabryel
10:00 – +Andrzej Oleksy, +Katarzyna Kreczkowska, +Bazyli, ++Helena, Michał Nowak
10:00 – +Kornelia (w 4. rocz. śm.) i Jan Barańscy, +Aleksandra Artysiewicz
11:30 – +Mieczysław w 7 r. śm., +Józef i Marcjanna Szponar
11:30 – +Wincentyna (ona) Madej w 11. r. śm. i ++ z Rodziny
13:00 – O miłość, jedność w rodzinach – int. Żywego Różańca
13:00 – ++Ludgarda i Edmund Zawadowie
18:00 – +Mirosława Skirś w 1. r. śm.

PONIEDZIAŁEK: 03.12.2012 R. – św. Franciszka Ksawerego, kpł.
07:00 – Za ++Rodziców, Teściów, +siostrę Wandę, +szwagra Mariana i zm. z obu stron
07:00 – O powrót powszechnej praktyki przyjmowania Komunii św. w postawie klęczącej – w posłuszeństwie Ojcu św. Benedyktowi XVI i w wierności 1000-letniemu zwyczajowi przyjmowania Komunii św. w Polsce
17:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 10)
17:00 – +Bolesława i Antoni Łubikowie

WTOREK: 04.12.2012 R.
07:00 – O szczęśliwą operację dla Anny i o powrót do zdrowia
17:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 11)

ŚRODA: 05.12.2012 R.
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 12)
17:00 – Msza św. zbiorowa z wcześniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

CZWARTEK: 06.12.2012 R.
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 13)
07:00 –  W int. Ewy Kosek w 23 r. ur., w int. Rodziców, Siostry i jej Męża oraz ich Córki oraz w int. wszystkich z Rodziny – o bł. B. i pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw
17:00 – +Janina Duraj w m-c po śm. od córek
17:00 – +Janina Przeradzka w 20 r. śm. i zm. z Rodziny
17:00 – +Józef w 1 r. śm.

PIĄTEK: 07.12.2012 R. – św. Ambrożego, bpa i dK
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 14)
17:00 – +Alina Olko w 6 r. śm.
17:00 – +Filomena w 22 r. śm., +Antoni Wyderkowie; ++ z Rodziny

SOBOTA: 08.11.2012 R. – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi
07:00 – +Krystyna Marszałek (gr. 15)
07:00 – O zdrowie dla męża Mieczysława i bł. dla całej Rodziny
09:00 –
17:00 – +Zdzisław w 14 r. śm., +Weronika, +Janina i +Józef z prośbą o radość nieba
17:00 – +Jan Szmigiel w 5 r. śm. i ++Rodzice: +Antoni i +Katarzyna

NIEDZIELA: 09.11.2012 R.        2 niedziela adwentu
07:00 – +Janina Kupczyńska w 8 r. śm., zm. z rodziny Kupców i Niziołków; +Jadwiga, Helena, Władysław, Antoni, Stanisław, Jan, Czesław, Józef Kamiński
08:30 – +Marianna Jurasik, +Mirosława i Józef Kramarczyk
10:00 – +Czesław Masłejczyk w 4 r. śm.
10:00 – +Wiesław Wołch – od kolegów i koleżanek z DOLANU.
11:30 – rez.
11:30 – +Krystyna Marszałek (gr. 16)
13:00 – chrzcielna
13:00 – O B. bł., zdrowie i pomyślne rozwiązanie dla Pauliny oraz o bł. B. dla całej jej rodziny, a także o łaskę dobrego życia dla Rafała
18:00 – +Rodziców, +Rodzeństwo, ++ z Rodziny Kotaków i Lisów