Naprotechnologia

Niepłodność małżeńska stanowi dziś istotny problem społeczny: według danych Światowej Organizacji Zdrowia dotyka on nawet do 20% par w krajach rozwiniętych. Także badania dotyczące Polski wskazują na dwucyfrowy odsetek par cierpiących na bezpłodność, co pozwala szacować, że ich liczbę wyrażać należy w milionach.

Ostatnia dekada przyniosła wiele nowych metod leczenia bezpłodności, możliwych dzięki ciągłemu rozwojowi diagnostyki oraz leczenia. Jedną z najbardziej interesujących i obiecujących metod, jakie zostały udostępnione polskim małżeństwom w ostatnich latach jest NaProTECHNOLOGY ™, Naprotechnologia.
NaProTECHNOLOGY ™, czyli technologia naturalnej prokreacji, jest metodą leczenia stosowaną na świecie, wykorzystywaną w leczeniu:
problemów z płodnością
nawykowych poronień
zespołu napięcia przedmiesiączkowego
depresji poporodowej
nawracających torbieli na jajnikach
endometriozy
zespołu policystycznych jajników PCOS
zaburzeń hormonalnych
poprawy jakości nasienia u mężczyzny oraz jakości śluzu płodnego u kobiety itp.

Metoda, o której mowa, stanowi kompleksowe podejście do diagnostyki oraz leczenia m.in. niepłodności małżeńskiej. Według danych opublikowanych w ostatniej dekadzie, skuteczność Naprotechnologii mierzona liczbą ciąży, do których doszło w związku z procedurami medycznymi, wynosi powyżej 50%, co przewyższa, dla przykładu, skuteczność postępowań In vitro (Journal of the American Board of Family Medicine, 2008). Istotny jest sposób mierzenia tej skuteczności. W naprotechnologii podawane jest liczba żywych urodzeń, a nie procent poczęć jak to jest w przypadku in vitro.

Rezultaty te osiągane są jednocześnie dzięki leczeniu opartemu o naturalne mechanizmy ludzkiej płodności. Jest to możliwe choćby dlatego, że znaczna część przypadków niepłodności ma podłoże hormonalne (około 40%), a zatem powodzenie leczenia niepłodności częstokroć zależy od odpowiedniej diagnostyki i nie wymaga wyszukanych, skomplikowanych lub kontrowersyjnych procedur.

Wreszcie Naprotechnologia cechuje się zaangażowaniem małżonków w proces leczenia w trakcie całej terapii. Jest to wartość społeczna o niebagatelnym znaczeniu, jeżeli zważyć na psychologiczne obciążenie wiążące się z niepłodnością małżeńską oraz kryzysy małżeńskie, które towarzyszą trudnościom z poczęciem dziecka.

Atrakcyjność Naprotechnologii została doceniona przez setki pacjentów w Polsce i na Świecie. W ostatnich latach powstały silne ośrodki oferujące leczenie zgodnie z metodyką właściwą dla Naprotechnologii—Warszawa, Białystok, Lublin. Także we Wrocławiu tematyka Naprotechnologii budzi żywe zainteresowanie: dla przykładu pierwsza konferencja poświęcona tej tematyce 24 marca 2012 przyciągnęła ok. 600 uczestników.

Tymczasem na Dolnym Śląsku brakuje instruktorów zaznajomionych z modelem Creightona (integralny element Naprotechnologii) jak i lekarzy specjalistów metody. W praktyce, mieszkańcy naszego regionu są skazani na uciążliwe dojazdy do Poznania, Warszawy albo Lublina.

W odpowiedzi na tę sytuację organizacja pożytku publicznego Fundacja Evangelium Vitae prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Boromeuszek uruchomiła projekt, którego elementem są:
wyszkolenie odpowiedniej kadry oraz
uruchomienie stałej praktyki (gabinetu ginekologicznego) oferującej możliwość leczenia zgodnie z doświadczeniami i wytycznymi Naprotechnologii.

Rysunek 1 Projekt gabinetu ginekologicznego przy Rydgiera 22-28 we Wrocławiu

Inicjatywa ta stanowi poszerzenie wieloletniej udokumentowanej praktyki poradnictwa rodzinnego oraz usług medycznych, świadczonych mieszkańcom Wrocławia.

Dolny Śląsk i Wrocław stanowią jeden z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Jego mieszkańcy zasługują na dostęp do nowych, atrakcyjnych form pomocy medycznej.

Dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe oraz modlitewne inicjatywy utworzenia centrum świadczącego usługi w oparciu o Naprotechnologię:

Fundacja „Evangelium Vitae”
ul. Rydygiera 22-28; 50-249  Wrocław;

Nr ra­chun­ku bank DnB NORD:
50 1370 1301 0000 1701 4553 0000
tytułem: „na stypendia i gabinet”

Niech wszystkim zaangażowanym w szerzenie Ewangelii Życia, Pan Bóg hojnie błogosławi!

boromeuszki z Fundacji Evangelium Vitae
wraz z Wolontariuszami

Więcej informacji o naprotechnologii znajdziecie Państwo na stronie: www.naprotechnologia.wroclaw.pl

__________________________________________________________________________
Fundacja „Evangelium Vitae”; ul. Rydygiera 22-28; 50-249  Wrocław; Tel. 509 437 479 oraz 503 515 526;
KRS: 0000259108;  NIP: 898 20 92 219; Regon: 020341576; www.fundacja.boromeuszki.pl; fundacja@boromeuszki.pl;
Nr ra­chun­ku bank.:  50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD

Konferencja – Naprotechnologia w diagnozowaniu i leczeniu niepłodności

Program konferencji