OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29. grudnia 2013r.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1.    Przeżywamy niedzielę Świętej Rodziny. Niech życie Jezusa, Maryi i Józefa będzie dla nas wzorem relacji rodzinnych, tak byśmy stawali się na co dzień jak Oni.

2.    We wtorek wspomnienie św. Sylwestra, ostatni dzień starego roku. Serdecznie zapra-szamy o 18.00 na Mszę dziękczynną za łaski, które otrzymaliśmy w 2013 r.

3.    W środę 1. stycznia – Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz świa-towy dzień modlitw o pokój. Jest to również dzień odpustu w parafii Macierzyństwa NMP na Pilczycach. W naszym kościele Msze w porządku niedzielnym, z wyjątkiem Mszy o 7.00 rano, której nie będzie.

4.     W czwartek 2. stycznia w naszej wspólnocie parafialnej rozpocznie się wizyta duszpa-sterska. Kolędę rozpoczynać będziemy w dni powszednie o 16.00, a w sobotę o 15.00. W przeddzień kolędy ministranci będą zapowiadać wizytę kapłanów oraz pytać o moż-liwość takich odwiedzin . Prosimy, by na kolędzie, w miarę możliwości, byli wszyscy domownicy, a na stole biały obrus, krzyż, zapalone świece, księga Pisma Świętego oraz tam gdzie są dzieci zeszyty z religii.
Plan kolędy na najbliższe dni:

02.01 – czwartek Zemska 1-11
03.01 – piątek Zemska 12-20
04.01 – sobota Zemska 21-28

5.    W ramach piątkowego spotkania modlitewnego Eucharystia o 20.30.

6.    Przyszła niedziela będzie pierwszą miesiąca stycznia, a więc adoracyjna. W tym dniu zmiana tajemnic różańcowych oraz spotkanie opłatkowe dla Wspólnoty Żywego Ró-żańca rozpocznie się Mszą o 16.00.

7.    Za tydzień Komitet Budowy Kościoła przeprowadzi zbiórkę na kontynuowanie prac bu-dowlanych. Za ofiary oraz życzliwość składamy serdeczne Bóg zapłać.

Komentarze są zamknięte.