Ogłoszenia duszpasterskie – 28.03.2010r.

1. Dzisiejsza niedziela w liturgii kościoła nazwana jest Niedzielą Palmową czyli niedzielą na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień. W czasie każdej Mszy Świętej poświęcenie Palm.

2. Przypominamy przykazania Kościelne „przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjmować”. Zachęcamy tych , którzy nie skorzystali ze spowiedzi rekolekcyjnej, by to uczynili w najbliższym czasie. Okazja na każdej Mszy św. dzisiejszej, a w tygodniu szczególnie na wieczornej.

3. W czwartek rozpoczynamy św. Triduum Paschalne. W naszej Katedrze o godz. 8.00 ks. Arcybiskup z księżmi naszej Archidiecezji odprawi Mszę Św. i poświęci oleje, którymi będziemy namaszczać chorych i przyjmować dzieci do wspólnoty Kościoła. Msza Św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00 a po niej przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy. Adoracja trwać będzie do godz. 22.00

4. W Wielki Piątek adoracja rozpocznie się o godz. 7.00 i trwać będzie do liturgii Męki Pańskiej, która rozpocznie się również o godz. 19.00. Przeniesienie Pana Jezusa do Bożego Grobu i całonocna adoracja. Zachęcamy do udziału zwyczajem lat ubiegłych do rodzinnego trwania przy Jezusie i do przychodzenia według następującego porządku:
24.00-1.00 ul. Budziszyńska
1.00-2.00 ul. Komorowska
2.00-3.00 ul. Krośnieńska
3.00-4.00 ul. Wojrowicka
4.00-5.00 ul. Gubińska, Nowodworska
5.00-6.00 ul. Zemska
6.00-7.00 ul. Rogowska
Adoracja dla młodzieży, prowadzona przez młodzież w Wielki Czwartek od godz. 21.00 do 22.00 oraz w Wielki Piątek od godz. 21.00 do 22.00 i od 23.00 do 24.00 Przypominamy, że Wielki Piątek jest dniem postu ścisłego. Według przepisów kościelnych wolno spożywać tylko 3 posiłki- 1 do syta. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 8.oo rano jutrznia. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów na stół Wielkanocny. Od godz. 9.00 do 12.00 co pół godziny, następnie o godz. 13.00, 14.00 i 15.00. W Wielki Czwartek i Piątek po liturgiach do nabycia chlebki miłości do koszyka Wielkanocnego w cenie 4 zł.Jak w latach ubiegłych będzie można przy okazji święconki złożyć w darze żywność, która już w sobotę trafi w paczkach do ubogich rodzin naszej parafii. Troską Komitetu Charytatywnego objętych jest około 80 rodzin. Proszę o zaangażowanie się naszej nowodworskiej młodzieży w pomoc przy tej akcji. Proszę o zgłaszanie się po Mszy św. o godz. 10.00

5. Liturgia wigilii Paschalnej połączonej z procesją Rezurekcyjną w Wielką Sobotę o godz. 22.00. Msze św. w niedzielę Wielkanocną w porządku niedzielnym, za wyjątkiem Mszy św. o godz. 7.00

6. Do nabycia są jeszcze Paschały-4zł. Dziś Komitet Charytatywny zbiera również ofiary na pomoc dla biednych. Prosimy, by nie dawać ofiar żebrzącym Kościołem Rumunkom. Zauważyliśmy, że nawet potrafią wyrywać z rąk pieniądze. Po Mszy o godz. 10.00 i 11.30 w przedsionku Kościoła kiermasz przygotowany przez przedszkolaki. Dochód będzie przeznaczony na dofinansowanie wyjazdu na zielona szkołę dla biednych dzieci.

7. W Wielki Piątek przypada 5 rocz. śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Uczyńmy z tego dnia dzień modlitwy o rychłe wyniesienie Sługi Bożego do chwały Ołtarzy.

8. W czwartek o godz. 12.00 zbiórka ministrantów i lektorów, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

9. Na wtorek na godz. 9.00 zapraszam panie do pomocy przy umyciu szyb bocznej kaplicy Kościoła.

Zostaw komentarz