Wielki Czwartek – 05.04.2012r.

[photoxhibit=150]

MADO FOTOGRAFIKA
Maciej Poznański
tel. 501-759-815

[photoxhibit=151]

fot. Leszek Kobryń

 

tym od mostów – wiersz na Wielki Czwartek

tym od mostów

między rozpostartymi ramionami krzyża
a znakiem pokoju w skupieniu wieczernika

między gwoźdźmi jak stygmatami grzechu
a stułą świętości w blasku zmarwychwstania

między wieczerzą ostatnią z chlebem i winem
a tokajem i hostią teraźniejszej wieczności

między ciałem co chlebem by wszyscy żyli
a krwią co winem pełnej radości odkupienia

między człowiekiem na wieki na wzór Adama
a kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka

/Ks. Adam R. Prokop/

 

Wielki Czwartek – 21.04.2011r.

[photoxhibit=105]

Wielki Czwartek 01.04.2010r.

[photoxhibit=54]

MADO FOTOGRAFIKA
Maciej Poznański
tel. 501-759-815