Niedziela Palmowa – 01.04.2012r.

[photoxhibit=148]

refleks stadny – wiersz na Niedzielę Palmową

refleks stadny

w spiekocie dnia
śpiew wypełnia zacienione zaułki
tam w pełnym słońcu
na oślęciu wjeżdża Król
kwiaty rzucają mu do stóp
śpiewają pieśń uwielbienia
melodie słów spełnionej nadziei
pląs radości rąk i zielonych palm

tydzień później
w śmiertelnym słońcu pustyni
na uschniętych palmach
rozlegnie się krzyk
ukrzyżować go
w trudzie drogi
w krwi zbawienia
wypełni się nadzieja

/Ks. Adam R. Prokop/

Niedziela Palmowa – 17.04.2011r.

[photoxhibit=110]

Niedziela Palmowa – 28.03.2010r.

[photoxhibit=53]

MADO FOTOGRAFIKA
Maciej Poznański
tel. 501-759-815

Niedziela Palmowa 05.04.2009r.

[photoxhibit=16]