XV OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZIN DOMOWEGO KOŚCIOŁA DO KALISZA – 19.05.2012r.