Pielgrzymka do Rzymu na beatyfikację bł. Jana Pawła II – 29.04. – 05.05.2011r.

[photoxhibit=113]

Beatyfikacja Jana Pawła II

[photoxhibit=104]