Patronat misyjny

Jeśli chcesz włączyć się w dzieło misyjne Kościoła możesz podjąć „patronat misyjny”.
„Patronat misyjny” to stała współpraca duchowa i materialna z wybranym misjonarzem lub misjonarką.
Cztery zasady „patronatu misyjnego”
1. Zapoznanie się osobiste lub korespondencyjne z misjonarzem, którego otaczam patronatem – opieką.
2. Otoczenie „swojego” misjonarza codzienną modlitwą.
3. Ofiarowanie za misjonarza swoich codziennych krzyży: chorób, zmartwień, problemów, niedostatków, itp.
4. Odłożenie w każdym miesiącu ewangelicznego „wdowiego grosza”, by zapewnić misjonarzowi codzienny byt i wspomagać prowadzone przez niego dzieła.
Zapraszamy do podjęcia współpracy w dziele misyjnym Kościoła.
Więcej informacji na stronie misjonarz.wordpress.com