Eucharystia

Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden
z wielu cennych darów, ale jako „dar największy”, ponieważ jest to dar
z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie,
jak też dar Jego dzieła zbawienia.

/Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia/

Porządek Mszy św. w naszej Parafii

Przygotowanie do I Komunii św. prowadzi ks. Krzysztof Hajdun

Termin: 20 maja 2018r.

Dokumenty:

świadectwo chrztu św.

Przygotowanie do Rocznicy I Komunii św. prowadzi ks. Piotr Szczypior

Termin: maj 2018r.

Po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii lub w kancelarii Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii w każdą sobotę udają się do chorych
z Najświętszym Sakramentem

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Całodzienna w Kaplicy Najświętszego Sakramentu