OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28.10.2012 r. – XXX Niedziela w ciągu roku

1.    Cieszymy się obecnością Księdza Biskupa Mariana Buczka z diecezji Charkowsko-Zaporoskiej na Ukrainie, którego na miarę naszych skromnych możliwości możemy wesprzeć materialnie składając ofiarę do koszyczka w przedsionku Kościoła.
2.    W najbliższy czwartek przeżywać będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to dzień radości i zadumy nad tajemnicą święty obcowania. Msze tego dnia jak w każdą niedzielę. Tradycyjnie, można zaopatrywać się w kartki wypominkowe, które znajdują się za ławkami. Na kopercie z wypominkami prosimy wypisać nazwę ulicy, numer bloku i mieszkania. Modlitwę wypominkową rozpoczniemy 3. listopada, codziennie o 17.15. Plan wypominek znajduje się w przedsionku kościoła oraz na parafialnej stronie internetowej.
3.    W piątek Dzień Zaduszny – dzień szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych, którzy oczekują naszej pomocy modlitewnej. Msze tego dnia o 7.00, 9.00, 18.00.
4.    W środę będzie okazja do spowiedzi, którą rozpoczniemy o 16.00.
5.    Odpust zupełny można uzyskać jeden raz od południa 1. listopada do północy 2. listopada. Warunki:
•    stan łaski uświęcającej i Komunia św.,
•    pobożne nawiedzenie kościoła i cmentarza, modlitwa Ojcze nasz oraz wyznanie wiary Wierzę w Boga,
•    modlitwa w intencji Ojca Świętego
•    brak przywiązania do grzechu.
6.    Odpust zupełny dla dusz czyśćcowych można uzyskać każdego dnia od 1. do 8. listopada. Szczegóły odpustów w przedsionku kościoła.
7.    Przyszła niedziela jest pierwszą miesiąca, a więc adoracyjna. Po Mszy o 11.30 zmiana tajemnic różańca. Na 13.00 zapraszamy rodziców dzieci komunijnych wraz z dziećmi na Mszę oraz kate-chezę, którą wygłosi Rektor PWT ks. Andrzej Tomko.
8.    Przymiarka strojów komunijnych odbędzie się w kościele w niedzielę 11 listopada po Mszy św. o godz. 13:00. Ks. Grzegorz przez dzieci przekaże informacje, o której godzinie każda z klas będzie mierzona.
9.    Nauki przedmałżeńskie rozpoczną się w sobotę 10. listopada Mszą o 18.00.

Komentarze są zamknięte.