i jeszcze się ciesz! – wiersz na IV Niedzielę Wielkiego Postu

i jeszcze się ciesz!

galimatias uczuć
sprzecznych bo duchowych
trudnych bo niepojętych

jest wąż i gniew
pogaństwo w świętej świątyni
pokuty lat siedemdziesiąt
wywyższenie na pustyni
Bóg miłuje swój lud
łaską zbawiony i odkupiony
Syn umiłowany na śmierć
przez wierność Wieczności
i grzech mój twój każden

chaos myśli
bożych bo podszeptanych
ludzkich bo niedoskonałych

/Ks. Adam R. Prokop/

Komentarze są zamknięte.